--=REKLAMA=--

Przyrostek klasy modułu

Z Joomla!WikiPL

Definicję przyrostka klas CSS strony/modułu znajdziesz w Słowniku Joomla! . Parametr Przyrostek klas modułu możesz wykorzystać do oznaczenia elementów modułu atrybutami specjalnej klasy CSS, stylizującej je inaczej niż w sposób typowy (standardowy).

Jeśli umieścisz przyrostek klas poprzedzony spacją, elementy modułu zostaną opisane nazwą nowej klasy. Jeśli parametr nie zostanie poprzedzony spacją, zmodyfikowana zostanie nazwa klasy "moduletable". Pierwsza metoda jest preferowana, ponieważ zachowuje standardową stylizację modułu i wymaga uzupełnienia jedynie o dodatkowy kod CSS dla nowej klasy, modyfikującej standardową stylizację modułu.

Jeśli nie umieścić poprzedzającej spacji, musisz skopiować własności stylu "moduletable" np. do stylu "moduletable-zprzyrostkiem" i zmodyfikować niektóre własności.

Zobacz samouczki Stosowanie przyrostków klas CSS oraz Stosowanie przyrostków klas w Joomla! 1.5, z przykładami stosowania klas CSS z przyrostkiem

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],