--=REKLAMA=--

Przenoszenie kategorii artykułów

Z Joomla!WikiPL

Przenoszenie kategorii polega na zmianie jej usytuowania w drzewie kategorii utworzonych w systemie. Oznacza to, że podczas przenoszenia kategorii możemy podpiąć ją pod inną, niż dotychczas karegorię lub uczynić kategorią główną. Aby przenieść kategorię należy w panelu administracyjnym wybrać Artykuły->Kategorie i zaznaczyć tę kategorię do przeniesienia na wyświetlonej liście kategorii.

Wykaz kategorii

Następnie, w dolnej części tego samego okna w sekcji Przetwarzanie wsadowe zaznaczonych kategorii należy skonfigurować sposób wykonania takiego przeniesienia.

Konfiguracja przeniesienia

Z dostępnych tu opcji mamy:

  • Ustal poziom dostępu – jeżeli dostęp do kategorii po przeniesieniu ma być taki sam jak dotychczas - pozostawia się bez zmian. W przypadku konieczności zmiany (jeżeli np. kategoria jest dostępna publicznie a po przeniesieniu ma być dostępna dla zarejestrowanych użytkowników – należy dokonać takiego wyboru z listy);
  • Ustaw język – jeżeli mamy witrynę działającą w kilku językach, to z tej listy można wybrać język, do jakiego zostanie przyporządkowana przenoszona kategoria.
  • Ostatnia lista służy do wyboru kategorii, która stanie się kategorią nadrzędną dla przenoszonej kategorii. Jeżeli przenoszona kategoria ma być kategorią pierwszego poziomu, należy z listy tej wybrać Dodaj do głównej. W przypadku przenoszenia kategorii obok tej listy powinien być zaznaczony radiobutton z etykietą Przenieś.

Oczywiście po wykonaniu tej konfiguracji należy wykonać proces przenoszenia poprzez wciśnięcie przycisku Wykonaj.

Dziękujemy za wkład

» Ekumi,