--=REKLAMA=--

Prezentacja artykułów

Z Joomla!WikiPL

Joomla! zapewnia elastyczne formy prezentacji treści. Bez względu na to, czy wykorzystasz Joomla! do prowadzenia bloga, serwisu informacyjnego, czy witryny firmowej, znajdziesz jeden lub więcej stylów wyświetlania swoich materiałów. Wygląd możesz dostosowywać dynamicznie do swoich preferencji. Sposób prezentacji materiałów na stronach Joomla! nazywamy wyglądem [layout]. Skorzystaj z poniższego przewodnika, aby poznać, jakimi typami wyglądów dysponujesz i jak je stosować.

Formy prezentacji treści głównej

Treść główna wyświetlana w centralnym obszarze strony może w Joomla! przybierać rozmaite formy prezentacji. O ich wyborze decydujemy w momencie tworzenia nowej pozycji menu. W standardowym wydaniu Joomla 1.5 znajdziemy 28 różnych typów pozycji menu, nieco mniej w Joomla 1.0. Każdorazowo, gdy tworzymy nową pozycję menu, podejmujemy decyzję, w której równocześnie ustalamy:

 • zakres treści,
 • formę prezentacji.

Typ pozycji menu wskazuje więc zarówno na zakres treści, jak i na sposób ich prezentacji - stosowaną do prezentacji "formatkę" określającą układ treści.

Ustalając zakres treści, najpierw spośród łączy wewnętrznych wybieramy komponent obsługujący treści (np. Artykuły, Kontakty czy Użytkownik), potem ograniczamy zasięg do sekcji (tylko w przypadku artykułów), kategorii lub pojedynczej pozycji albo usługi, a na koniec - już we właściwościach pozycji menu - wskazujemy konkretną pozycję treści.

Decydując się na konkretny typ pozycji menu, wybieramy równocześnie formę prezentacji. I choć typów pozycji menu mamy sporo, to typowych form prezentacji - na szczęście - znacznie mniej. Typowymi formami prezentacji treści są:

 • przegląd - artykułów w kategorii, w sekcji, innych pozycji,
 • lista kategorii np. artykułów w sekcji lub kategorii w komponencie,
 • lista artykułów lub. np. produktów czy odnośników do stron www,
 • artykuł albo formularz lub inna forma prezentacji pojedynczej pozycji, np. karta produktu.


Przegląd artykułów

Przegląd, nazywany we wcześniejszych wersjach Joomla! blogiem, jest bardzo atrakcyjną formą prezentacji artykułów. Przegląd jest zaproszeniem do zapoznania się z artykułami w sekcji lub w kategorii czy w archiwum albo z artykułami oznaczonymi do publikacji w specjalnym przeglądzie przeznaczonym na startową stronę witryny. Joomla! wyświetla zwykle w przeglądzie zwiastuny treści witryny albo sekcji, kategorii czy archiwum artykułów. Zwiastunami mogą być całe artykuły albo ich początkowe fragmenty albo tytuły - odnośniki do stron z całym tekstem.

Układ przeglądu składa się z trzech segmentów: „tematów dnia” (nad kolumnami), „aktualności” (w kolumnach) i odnośników. Układ przedstawia ilustracja poniżej.

Blog layout diagram.png

Artykuły w obszarze „tematów dnia” zawsze są wyświetlane w jednej kolumnie, na całej szerokości obszaru przeznaczonego na główną treść strony. Artykuły w obszarze „aktualności” mogą być wyświetlanej w jednej, dwu lub trzech kolumnach, zależnie od ustalonej w parametrach ilości kolumn. Jeśli jakiś artykuł jest podzielony na część wprowadzającą i tekst główny, to w przeglądzie wyświetlona zostanie jedynie część wprowadzająca i odnośnik Więcej….

O dodatkowym podziale strony przeglądu na kolumny, ilości „tematów dnia”, „aktualności” i odnośników decydujemy w podstawowych parametrach prezentacji pozycji menu tego typu.


Lista kategorii

Choć również nazywana listą jest jednak nieco odmiennym sposobem prezentacji treści, różniącym się i zakresem i formą. Lista kategorii jest stroną otwierającą trzypoziomowy element struktury witryny. Na stronach przejściowych (drugi poziom) prezentowane są listy artykułów lub np. produktów, a na stronach docelowych artykuły lub formularze czy inne pojedyncze pozycje treści.

Strona z listą kategorii może zawierać:

 • zawsze - odnośniki do stron przejściowych z listami pozycji w kategorii,
 • opcjonalnie - ogólny opis sekcji czy innego zakresu treści, ilustrację opisu, opisy kategorii w sekcji czy komponencie, informację o ilości pozycji dostępnych w kategoriach.


Lista artykułów

Artykuły są w Joomla! bez wątpienia podstawowym sposobem prezentacji treści. Definicja, jaką można znaleźć w naszym słowniku terminów, zwraca uwagę na cztery własności artykułów:

 • artykuł może zawierać treści odnoszące się do rzeczywistości lub świata fikcyjnego,
 • struktura artykułów jest swobodnie kształtowana przez autorów,
 • podstawowym tworzywem artykułu jest tekst,
 • w artykule mogą być osadzone odnośniki do innych zasobów oraz inne media - obrazy, dźwięki, filmy.

W Joomla! wyróżniamy dwa odmienne typy artykułów - dynamiczne i statyczne.

Szablon artykułu

Już w wcześniejszych wydaniach projektanci Joomla! zadbali o łatwy do skonfigurowania sposób prezentacji artykułów, a rozwiązania zastosowane w Joomla! 1.5 zapewniły administratorom i projektantom pełną swobodę decydowania o doborze, rozmieszczeniu i sposobie formatowania elementów artykułu.

W Joomla! na stronie z pełnym tekstem artykułu może się znaleźć aż kilkanaście elementów tworzących artykuł, rozmieszczonych standardowo jak na poniższej ilustracji:

Standardowy szablon artykułu

Administratorzy i projektanci Joomla! mogą konfigurować i stylizować każdy z tych elementów.

Konfiguracja

W trzech miejscach administratorzy Joomla! mogą konfigurować sposób prezentacji artykułów:

 • globalnie, klikając na stronie Artykuły - wszystkie przycisk Preferencje,
 • lokalnie, ustalając parametry prezentacji pozycji menu w sekcji Parametry - komponent,
 • indywidualnie, ustalając parametry prezentacji każdego artykułu.

Ustawienia parametrów artykułu inne niż globalnie mają najwyższy priorytet. Ustawienia parametrów w konfiguracji pozycji menu inne niż globalnie mają wyższy priorytet niż ustawienia globalne. Dzięki temu administratorzy mogą ustalić reguły prezentacji obowiązujące globalnie w całej witrynie, a w razie potrzeby zmieniać je lokalnie w działach witryny, konfigurując pozycje menu, a nawet indywidualnie, konfigurując konkretny artykuł.

Stylizacja

W Joomla! 1.0 możliwa jest jedynie stylizacja wyglądu niektórych elementów składających się na artykuł. Natomiast w przypadku Joomla! 1.5 projektanci mogą zdecydować o rozmieszczeniu i o wyglądzie każdego elementu, korzystając z techniki nadpisywania standardowych szablonów Joomla!. Najogólniej rzecz biorąc, technika ta polega na umieszczeniu w katalogu domyślnego szablonu witryny skryptu definiującego własny sposób prezentacji artykułów.

Elementy artykułu

Każdy szczegół prezentowany na stronie artykułu ma swoje znaczenie. Każdemu administrator i redaktorzy witryny powinni poświęcić na tyle uwagi, by zapewnić jednolite, spójne w całej witrynie reguły postępowania. Istotniejsze kwestie sygnalizujemy poniżej.

Tytuł artykułu i śródtytuły

Gdy internauta otwiera stronę, przebiega oczami po nagłówkach i obrazkach, po czym… klika następną. Dlaczego?

 • bo nie zdążył przeczytać całych, zbyt długich, tytułów,
 • nie znalazł w nagłówkach swoich pytań,
 • nie znalazł w nagłówkach sygnałów moich problemów,
 • nic go nie zaskoczyło, nie zaintrygowało.

I tytuł, i śródtytuły są ważnymi sygnałami treści artykułu. To w pierwszym rzędzie ilustracje, a zaraz potem tytuły i śródtytuły skupiają uwagę odwiedzających strony internetowe, „rzucają się w oczy”. Dobrze, jeśli dadzą się ogarnąć jednym spojrzeniem, a więc - przeważnie - im krótsze, tym lepsze. Każdy powinien jasno nazywać oznaczane treści. Warto stosować dwa-trzy poziomy śródtytułów, aby podkreślić strukturę tekstu. Stylizując nagłówki, warto zadbać o czytelny dla odwiedzających wygląd (rozmiar czcionki, kolorystyka, waga).

Łącza do sekcji i kategorii

Poniżej tytułu (lub w innym miejscu) mogą być wyświetlane łącza do macierzystej kategorii i sekcji artykułów. Parametry prezentacji artykułów pozwalają zdecydować, nie tylko czy wyświetlać nazwy macierzystej kategorii i sekcji, ale także, czy mają one być odnośnikami do listy kategorii kategorii w sekcji i listy artykułów w kategorii.

Autor

Joomla! przypisuje autorstwo automatycznie użytkownikowi, który umieścił artykuł. Nie zawsze osoba wprowadzająca artykuł jest jego autorem. W ustawieniach możesz zdecydować, czy zostanie pokazana nazwa autora czy osoby publikującej. Dysponujesz bowiem polem Zmień autora [ang. Author Alias]. Nazwa wpisana w tym polu (np. imię i nazwisko) będzie wyświetlana z etykietą Autor. Nazwa autora umieszczana jest zwykle pod tytułem artykułu i poprzedzana etykietą „Wpisany przez”. Tekst etykiety można zmienić w pliku językowym pl-PL.com_content.ini, a korzystając z techniki nadpisywania szablonów, można w ogóle zrezygnować z etykiety i umieścić nazwę autora nad tytułem artykułu.

Data i czas utworzenia, data i czas modyfikacji

Datowanie artykułów publikowanych w Internecie to dobry, wręcz pożądany zwyczaj. Treści napisane i opublikowane przed laty niekoniecznie muszą być wciąż aktualne.

Masz kilka możliwości:

 • Możesz zdecydować, że data utworzenia i modyfikacji nie będą publikowane. Uczyń tak jedynie w przypadkach tych artykułów, w których rzeczywiście czas ich napisania czy publikacji nie ma znaczenia.
 • Możesz zmienić datę dawniej napisanego artykułu na aktualniejszą. Pamiętaj, że wypada wówczas zmienić także i datę ostatniej modyfikacji. Już widziałem w sieci artykuły, których zawartość została zmieniona na dwa lata przed datą napisania.
 • Możesz ukryć datę utworzenia, ale pozostawić datę ostatniej zmiany. To również rozwiązanie warte polecenia.

O wyświetlaniu bądź ukryciu dat i czasu utworzenia oraz modyfikacji można zdecydować globalnie w ustawieniach konfiguracyjnych, lokalnie w parametrach pozycji menu oraz osobno dla każdego artykułu bądź materiału na karcie Publikacja.

Zmiany terminów dokonujemy na karcie Publikacja w edytorze artykułu lub materiału statycznego.

Jeśli w przypadku artykułu ustalimy datę zakończenia publikacji, to po jej upływie artykuł przenoszony jest automatycznie do Archiwum.


Drukuj, PDF, Email

Przycisk Drukuj [Print] zapewnia użytkownikom możliwość drukowania jedynie treści artykułu, bez innych elementów strony. W przypadku artykułów wieloczęściowych drukowany jest cały artykuł.

Przycisk Utwórz PDF [PDF] pozwala użytkownikom generować dokumenty PDF. Niestety, nie zawsze oddają one wiernie wygląd artykułów, zwłaszcza, artykułów z ilustracjami i tabelami. Warto więc przemyśleć korzystanie z tej opcji.

Przycisk Email przenosi użytkowników do formularza - Poleć znajomemu. Na pewno warto go włączyć globalnie dla całej witryny.


Moduł oceniania

Jeśli w konfiguracji globalnej albo w parametrach pozycji menu ustawisz opcję Ocenianie na Pokaż pod tytułem artykułów będzie wyświetlana statystyka ocen. Jeśli chcesz by internauci oceniali artykuł, musisz w parametrach artykułu ustawić w Ocenianie na Pokaż.

Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],