--=REKLAMA=--

Pozycje menu obsługujące konta użytkowników

Z Joomla!WikiPL

Łącze wewnętrzne - Użytkownik

Gdy wybierzemy odnośnik Użytkownik, rozwiną się opcje widoczne na ilustracji poniżej:

15 menu item type user.png

Wszystkie pozycje zostały przedstawione poniżej.

Układ typu: Zaloguj - Wyloguj

Wyświetla standardowe strony Logowanie i Wylogowanie. Umożliwia użytkownikom logowanie w witrynie, jak widać poniżej:

15 default login layout.png

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Zaloguj - Wyloguj można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 default login parameters.png
 • Tytuł strony Logowanie [Show Login Page Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst tytułu [Login Page Title]: tytuł, jaki będzie wyświetlany w nagłówku strony (np. strony sekcji, kategorii, strony logowania, wylogowania i innych). Jeśli pozostawisz pole niewypełnione, Joomla! użyje nazwy pozycji menu.
 • Po zalogowaniu skocz do [Login Redirection URL]: adres strony, która zostanie otwarta po zalogowaniu się użytkownika. Jeśli pole pozostanie niewypełnione, Joomla! otworzy stronę startową.
 • Komunikat po zalogowaniu [Login JS Message]: decyduje, czy po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno wyskakujące z komunikatem o pomyślnym przebiegu logowania. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis logowania [Login Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu logowania ustalonego poniżej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst opisu logowania [Login Description Text]: tekst komunikatu wyświetlanego po pomyślnym zalogowaniu się. Jeśli pole poniżej pozostanie niewypełnione, Joomla! użyje tekstu standardowego określonego w stałej językowej _LOGIN_DESCRIPTION.
 • Logowanie - grafika [Login Image]: ilustracja strony logowania. Plik z grafiką musi być umieszczony w katalogu images/stories. Zaznacz dowolny z plików dostępnych na liście.
 • Wyrównanie grafiki [Image Align]: decyduje o położeniu ilustracji - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu. Zaznacz jedną z opcji.
W angielskiej wersji językowej spotykamy również bardziej szczegółowe etykiety, np. Logout Image Align czy Login Image Align.
 • Tytuł strony Wylogowanie [Show Login Page Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst tytułu [Login Page Title]: tytuł, jaki będzie wyświetlany w nagłówku strony (np. strony sekcji, kategorii, strony logowania, wylogowania i innych). Jeśli pozostawisz pole niewypełnione, Joomla! użyje nazwy pozycji menu.
 • Po wylogowaniu skocz do [Logout Redirection URL]: adres strony, która zostanie otwarta po wylogowaniu się użytkownika. Jeśli pole pozostanie niewypełnione, Joomla! otworzy stronę startową.
 • Komunikat po wylogowaniu [Logout JS Message]: decyduje, czy po wylogowaniu zostanie wyświetlone okno wyskakujące z komunikatem o pomyślnym przebiegu operacji. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis wylogowania [Logout Description]: decyduje o wyświetlaniu ustalonego poniżej opisu wylogowania. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst opisu wylogowania [Login Description Text]: tekst komunikatu wyświetlanego po pomyślnym wylogowaniu się. Jeśli pole poniżej pozostanie niewypełnione, Joomla! użyje tekstu standardowego określonego w stałej językowej _LOGOUT_DESCRIPTION.
 • Wylogowanie - grafika [Logout Image]: ilustracja strony wylogowania. Plik z grafiką musi być umieszczony w katalogu images/stories. Zaznacz dowolny z plików dostępnych na liście.
 • Wyrównanie grafiki [Image Align]: decyduje o położeniu ilustracji - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu. Zaznacz jedną z opcji.
W angielskiej wersji językowej spotykamy również bardziej szczegółowe etykiety, np. Logout Image Align czy Login Image Align.

Układ typu: Zarejestruj mnie

Wyświetla formularz rejestracyjny. Umożliwia użytkownikom rejestrację w witrynie, jak widać poniżej.

15 default user registration layout.png

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.

Układ typu: Przypomnij nazwę

Umożliwia użytkownikom wysłanie prośby o list przypominający nazwę konta użytkownika (login), jak widać na ilustracji poniżej:

15 default remind layout.png

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.

Układ typu: Ustaw hasło

Wyświetla stronę umożliwiającą zmianę hasła. Umożliwia użytkownikom zresetowanie swojego hasła, jak widać poniżej.

15 default reset layout.png

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.

Układ typu: Powitanie użytkownika

Wyświetla logującym się użytkownikom stronę z powitaniem. Ma przypisany wyłącznie moduł logowania. Treść wiadomości znajduje się w kluczu WELCOME_DESC w pliku językowym serwisu (/language/pl-PL/com_user.ini).

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.

Układ typu: Konto użytkownika

Pozwala użytkownikowi zmieniać ustawienia konta (strefę czasową, język, hasło i swoje dane). Użytkownicy, którzy mają prawo dodawać artykuły, będą mogli wybrać edytor, a uprawnieni do dostępu do zaplecza również stronę systemu pomocy. Pamiętaj, że dostęp do dodatkowych opcji wyboru może zostać zablokowany w Konfiguracji globalnej - (System → Ustawienia użytkownika → Parametry konta).

Układ typu Konto użytkownika dla użytkowników z grup Zarejestrowani i Autorzy przedstawia ilustracja poniżej.

15 user form layout.png

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],