--=REKLAMA=--

Portal

Tworzenie komponentów/Wprowadzenie

Z Joomla!WikiPL

Komponent jest rodzajem rozszerzenia Joomla! Komponenty są głównymi jednostkami funkcjonalnymi Joomla. Mogą być postrzegane jako mini aplikacje. Zrozumienie ułatwia porównanie Joomla do systemu operacyjnego, a komponentów do aplikacji. Komponenty są zazwyczaj wyświetlane w głównej (centralnej) części szablonu (zależy od projektu).

Większość komponentów ma dwie główne części: część administracyjną oraz część frontową. Część frontowa służy do renderowania stron podczas zwykłej pracy w witrynie. Część administracyjna udostępnia interfejs do konfiguracji i zarządzania różnymi aspektami komponentu. Udostępniana jest przez aplikację zaplecza Joomla.

Joomla! posiada kilka rdzennych komponentów, takich jak system zarządzania treścią, formularz kontaktowy czy Zakładki.

Zobacz więcej: Komponent, Moduł, Dodatek, Szablon