--=REKLAMA=--

Portal

Tworzenie dodatków/Zalecane lektury

Z Joomla!WikiPL

Lektury zalecane

Poniższe artykuły ułatwią Ci poznanie dodatków Joomla! Stanowią dobry punkt wyjścia do zrozumienia, a następnie tworzenia dodatków.

Początkujący

By zrozumieć sposób instalacji i korzystania z dodatków Joomla! zaleca się przeczytanie artykułu Zarządzanie dodatkami w Joomla!.

Średniozaawansowani

Dla lepszego zrozumienia budowy i działania dodatków zalecamy samodzielne stworzenie podstawowego dodatku do Joomla!.

W celu zrozumienia sposobu uruchamiania podstawowego dodatku z treścią we własnym wcześniej stworzonym module lub komponencie zalecamy lekturę artykułu Uruchamianie dodatków typu content w rozszerzeniach.

Zaawansowani

Dla zrozumienia zasad w oparciu o które działa system dodatków zalecamy lekturę artykułu Tworzenie dodatków - omówienie. Następnie, aby uzyskaną wiedzę z zakresu dodatków zastosować w odniesieniu do własnego komponentu, polecamy lekturę artykułu Dodatki w Twoim komponencie.