--=REKLAMA=--

Porcje

EP Parametr globalny Obsługa poczty

Z Joomla!WikiPL

  • Obsługa poczty [Mailer]: ustawienie decyduje o sposobie wysyłania poczty z witryny. Domyślnie pocztę obsługuje Funkcja pocztowa PHP [PHP mail function] - ustawienie to można zmodyfikować w dowolnym momencie.
    • Funkcja pocztowa PHP [PHP mail function]: standardowy sposób obsługi poczty - wewnętrzna funkcja PHP.
    • Program Sendmail [Sendmail]. Popularny serwer poczty elektronicznej, korzystający z protokołu SMTP.
    • Serwer SMTP [SMTP Server]: używa serwera SMTP.