--=REKLAMA=--

Porcje

EP Parametr globalny Katalog dzienników

Z Joomla!WikiPL

  • Katalog dzienników [Path to Log folder]: ścieżka określająca miejsce przechowywania dzienników – plików rejestrujących zdarzenia. Informacja ta wpisywana jest do pliku konfiguracyjnego automatycznie podczas instalacji Joomla!. Ustawienie zalecane: pozostaw domyślne.