--=REKLAMA=--

Porcje

EP Opis kolumny Włączony

Z Joomla!WikiPL

  • Włączony [Enabled]: wskazuje na aktualny stan rozszerzenia - czy zostało opublikowane (uruchomione) i jest widoczne lub gotowe do działania w razie potrzeby. Ikona z zieloną fiszką oznacza, że rozszerzenie jest włączone, a czerwony krzyżyk sygnalizuje, że jest wyłączone. Naciśnięcie ikony przełącza stan.