--=REKLAMA=--

Porcje

EP Ikona w przyborniku Przywróć

Z Joomla!WikiPL

  • Przywróć UnArchived: przywraca zaznaczone artykuły z Archiwum. Aby przywrócić jeden lub więcej artykułów archiwalnych, zaznacz pole wyboru przy ich tytule i naciśnij ten przycisk. Artykuły zarchiwizowane mogą być udostępniane w witrynie w przeglądach archiwum artykułów. Zwróć uwagę, że artykułowi przywróconemu z Archiwum nadawany jest status Nieopublikowany. W przypadku artykułów zarchiwizowanych ikona stanu jest wyłączona.