--=REKLAMA=--

Porcje35

Pomoc ekranowa Przybornik

Z Joomla!WikiPL

[ przeglądaj][edytuj][historia] Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik - dokumentacja

Znaczenie opcji (ikon) w przyborniku Joomla wersja 3.x

Szablony komunikatów wykorzystywanych w ekranach pomocy w opcjach przybornika.

{{Porcje35:przybornik|Aktualizuj}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Aktualizuj {{Porcje35:przybornik|Aktywuj}} wyświetli:

 • Aktywuj [Activate]. Uaktywnia konto zaznaczonego użytkownika. Zaznacz pola wyboru przy nazwach nieaktywnych kont użytkowników i kliknij ten przycisk, by je uaktywnić.

{{Porcje35:przybornik|Anuluj}} wyświetli:

 • Anuluj. Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień. Przerywa pracę bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje edytowany element. Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

{{Porcje35:przybornik|Archiwizuj}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Archiwizuj {{Porcje35:przybornik|Blokuj}} wyświetli:

 • Blokuj [Block]. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub wielu kontach użytkowników i naciśnij ten przycisk, aby je zablokować.

{{Porcje35:przybornik|Czytane}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Czytane {{Porcje35:przybornik|Domyślne}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Domyślne {{Porcje35:przybornik|Domyślnie}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Domyślnie {{Porcje35:przybornik|Domyślny}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Domyślny {{Porcje35:przybornik|Dostosuj}} wyświetli:

 • Dostosuj. Rozpoczyna edycję zaznaczonej pozycji. Otwiera formularze edytora zawartości i ustawień menu, artykułu, kategorii, modułu, itd.

{{Porcje35:przybornik|Eksportuj}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Eksportuj {{Porcje35:przybornik|Indeksuj}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Indeksuj {{Porcje35:przybornik|Instaluj}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Instaluj {{Porcje35:przybornik|Instaluj języki}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Instaluj języki {{Porcje35:przybornik|Import hurtowy}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Import hurtowy {{Porcje35:przybornik|Kosz}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Kosz {{Porcje35:przybornik|Kosz}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Kosz {{Porcje35:przybornik|Miniatury}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Miniatury {{Porcje35:przybornik|Napraw}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Napraw {{Porcje35:przybornik|Nie wyróżniaj}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Nie wyróżniaj {{Porcje35:przybornik|Nieczytane}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Nieczytane {{Porcje35:przybornik|Oczyść pamięć podręczną}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Oczyść pamięć podręczną {{Porcje35:przybornik|Odblokuj}} wyświetli:

 • Odblokuj. Usuwa blokadę z zaznaczonych pozycji i umożliwia modyfikowanie ich zawartości i ustawień.
  Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.

{{Porcje35:przybornik|Odinstaluj}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Odinstaluj {{Porcje35:przybornik|Odśwież bufor}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Odśwież bufor {{Porcje35:przybornik|Odśwież pamięć podręczną}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Odśwież pamięć podręczną {{Porcje35:przybornik|Opcje}} wyświetli:

 • Opcje. Umożliwia globalną konfigurację rozszerzenia, kategorii, artykułów, menu. Otwiera formularze edytora konfiguracji.

{{Porcje35:przybornik|Opublikuj}} wyświetli:

 • Opublikuj. Powoduje opublikowanie zaznaczonych pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie.

{{Porcje35:przybornik|Pobierz jako tekst}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Pobierz jako tekst {{Porcje35:przybornik|Pobierz w formacie JSON}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Pobierz w formacie JSON {{Porcje35:przybornik|Pomoc}} wyświetli:

 • Pomoc. Otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji konta użytkownika.

{{Porcje35:przybornik|Przebuduj}} wyświetli:

 • Przebuduj: Odtwarza hierarchiczną strukturę np. menu i pozycji menu lub kategorii. Zapewniając poprawną synchronizację danych. Zwykle nie ma takiej potrzeby, ale funkcja ta może być przydatna w przypadku uszkodzenia w bazie danych tabeli menu lub tabeli kategorii.

{{Porcje35:przybornik|Przetwarzaj}} wyświetli:

 • Przetwarzaj. Umożliwia wykonanie serii zadań na zaznaczonych obiektach, np. zmianę poziomu dostępu, zmianę języka, a następnie przeniesienie lub skopiowanie ich do innej lokalizacji.

{{Porcje35:przybornik|Skopiuj}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Skopiuj {{Porcje35:przybornik|Sprawdź dostępność aktualizacji}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Sprawdź dostępność aktualizacji {{Porcje35:przybornik|Statystyka}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Statystyka {{Porcje35:przybornik|Szczegóły}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Szczegóły {{Porcje35:przybornik|Ukryj wyniki}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Ukryj wyniki {{Porcje35:przybornik|Ustawienia}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Ustawienia {{Porcje35:przybornik|Usuń}} wyświetli:

 • Usuń. Trwale usuwa zaznaczone pozycje. Operacja jest nieodwracalna, usuniętych pozycji nie będzie można odzyskać.

{{Porcje35:przybornik|Usuń przestarzałe}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Usuń przestarzałe {{Porcje35:przybornik|Usuń sieroty}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Usuń sieroty {{Porcje35:przybornik|Usuń statystyki}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Usuń statystyki {{Porcje35:przybornik|Usuń wszystkie powiązania}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Usuń wszystkie powiązania {{Porcje35:przybornik|Usuń wszystko}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Usuń wszystko {{Porcje35:przybornik|Utwórz}} wyświetli:

 • Utwórz. Rozpoczyna tworzenie nowej pozycji - menu, artykułu, kategorii, użytkownika, doniesienia, itp. Otwiera formularze edytora pozycji.

{{Porcje35:przybornik|Utwórz folder}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Utwórz folder {{Porcje35:przybornik|Utwórz katalog}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Utwórz katalog {{Porcje35:przybornik|Wczytaj}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Wczytaj {{Porcje35:przybornik|Wersje}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Wersje {{Porcje35:przybornik|Włącz}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Włącz {{Porcje35:przybornik|Wycofaj}} wyświetli:

 • Wycofaj. Zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji.

{{Porcje35:przybornik|Wyczyść}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Wyczyść {{Porcje35:przybornik|Wyczyść nieopublikowane}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Wyczyść nieopublikowane {{Porcje35:przybornik|Wykryj}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Wykryj {{Porcje35:przybornik|Wyłącz}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Wyłącz {{Porcje35:przybornik|Wyślij}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Wyślij {{Porcje35:przybornik|Wyróżnij}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Wyróżnij {{Porcje35:przybornik|Wyrzuć}} wyświetli:

 • Wyrzuć. Przenosi zaznaczone pozycje do Kosza. Pozycje przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.

{{Porcje35:przybornik|Zapisz i nowy}} wyświetli:

 • Zapisz i nowy [Save & New]. Zapisuje aktualną pozycję i kończy jej edycję pozycji. Przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji. Usprawnia pracę redakcyjną, bo np. pozostawia zaznaczone niektóre ustawienia, np. wybraną kategorię.

{{Porcje35:przybornik|Zapisz i zamknij}} wyświetli:

 • Zapisz i zamknij. Zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora pozycji lub konfiguracji.

{{Porcje35:przybornik|Zapisz jako kopię}} wyświetli:

 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: Tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje z takiim samym aliasem, zanim skorzystasz z tej opcji, skoryguj alias edytowanej pozycji. W przeciwnym przypadku program utworzy alias automatycznie, dopisując do istniejącego liczbę oznaczajacą kolejny numer tego samego aliasu. Uwaga: Przycisk Zapisz jako kopię dostępny jest tylko na stronie edytora, gdy poprawiamy istniejącą pozycję. Nie ma go, gdy tworzymy nową pozycję.

{{Porcje35:przybornik|Zapisz}} wyświetli:

 • Zapisz. Zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy. Użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.

{{Porcje35:przybornik|Zamknij}} wyświetli:

 • Zamknij [Close]: Zamyka okno edytora pozycji lub konfiguracji bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania. Umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji. Przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje edytowany element. Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku

{{Porcje35:przybornik|Znajdź aktualizacje}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Znajdź aktualizacje {{Porcje35:przybornik|Znajdź język}} wyświetli:
Porcje35:Pomoc ekranowa Przybornik Znajdź język