--=REKLAMA=--

Porcje35

Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Stan

Z Joomla!WikiPL

  • Stan. Informuje, czy pozycja jest opublikowana, nieopublikowana, wyrzucona do kosza, zarchiwizowana. Aby przełączyć stan, naciśnij ikonę albo zaznacz pole wyboru obok nazwy pozycji i wybierz z przybornika dostępny przycisk Opublikuj lub Wycofaj, Archiwizuj, Wyrzuć. Znaczenie ikon sygnalizujących stan:
    • Opublikowano. Zielona fiszka oznacza, że pozycja zostala opublikowana.
    • Opublikowano. Czerwony „pączek” sygnalizuje pozycję nieopublikowaną.
    • Wyrzocono - Kosz oznacza, że pozycja zostala wyrzucona do Kosza.