--=REKLAMA=--

Porcje35

Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn

Z Joomla!WikiPL

[ przeglądaj][edytuj][historia] Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn - dokumentacja

Joomla 3.x Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn

Ekrany pomocy Nagłówki kolumn

{{Porcje35:nagkolumny|Abonament}}

 • Abonament [Purchase Type]: Rodzaj abonamentu za reklamę. Wskazuje, czy i na jaki okres klient wykupił abonament reklamy - miesiąc, rok, itd...

{{Porcje35:nagkolumny|Adres e-mail}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Adres e-mail {{Porcje35:nagkolumny|Aktywne}}

 • Aktywne [Activated]: informuje, czy konto użytkownika zostało uaktywnione. Zwykle, gdy użytkownik rejestruje się za pomocą formularza rejestracyjnego w witrynie, wymagana jest aktywacja konta. Wymóg aktywacji konta kontrolowany jest przez ustawienie parametru Aktywacja kont na omówionej dalej stronie Użytkownicy. Opcje użytkownika - Ustawienia komponentu.

{{Porcje35:nagkolumny|Aktywny}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Aktywny {{Porcje35:nagkolumny|Alias}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Alias {{Porcje35:nagkolumny|Artykułów}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Artykułów {{Porcje35:nagkolumny|Autor}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Autor {{Porcje35:nagkolumny|Czas przechowywania}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Czas przechowywania {{Porcje35:nagkolumny|Data rejestracji}}

 • Data rejestracji [Registration Date]: data założenia konta użytkownika.

{{Porcje35:nagkolumny|Data utworzenia}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Data utworzenia {{Porcje35:nagkolumny|Data}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Data {{Porcje35:nagkolumny|Domyślne}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Domyślne {{Porcje35:nagkolumny|Domyślny}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Domyślny {{Porcje35:nagkolumny|Dostęp}}

 • Dostęp. Określa wymagany minimalny poziom dostępu.

{{Porcje35:nagkolumny|Element}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Element {{Porcje35:nagkolumny|E-mail autora}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn E-mail autora {{Porcje35:nagkolumny|E-mail}}

 • E-mail [E-Mail]: adres poczty elektronicznej użytkownika.

{{Porcje35:nagkolumny|Feed Count}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Feed Count {{Porcje35:nagkolumny|Folder}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Folder {{Porcje35:nagkolumny|Foldery z plikami}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Foldery z plikami {{Porcje35:nagkolumny|Grafika}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Grafika {{Porcje35:nagkolumny|Grupa pamięci podręcznej}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Grupa pamięci podręcznej {{Porcje35:nagkolumny|Grupa}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Grupa {{Porcje35:nagkolumny|Grupy}}

 • Grupy [Group]: nazwa grupy, do której użytkownik został przypisany, decyduje o uprawnieniach użytkownika. Użytkownik może należeć do wielu grup.

{{Porcje35:nagkolumny|ID}}

 • ID. Unikalny numer identyfikacyjny, nadawany automatycznie przez Joomla.

{{Porcje35:nagkolumny|Identyfikator pakietu}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Identyfikator pakietu {{Porcje35:nagkolumny|Język}}

 • Język. Pokazuje język, w którym dostępna jest dana pozycja.

{{Porcje35:nagkolumny|Katalog}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Katalog {{Porcje35:nagkolumny|Kategoria}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Kategoria {{Porcje35:nagkolumny|Klient}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Klient {{Porcje35:nagkolumny|Kliknięcia}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Kliknięcia {{Porcje35:nagkolumny|Kod języka w URL}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Kod języka w URL {{Porcje35:nagkolumny|Kolejność}}

 • Kolejność. Określa porządek wyświetlania pozycji na witrynie. Naciśnij przycisk "Kolejność", aby uaktywnić funkcję Przeciągnij i upuść. Następnie uchwyć wskaźnikiem myszki wiersz, którego kolejność chcesz zmienić, i przenieś go w dół lub w górę.

{{Porcje35:nagkolumny|Liczba plików}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Liczba plików {{Porcje35:nagkolumny|Liczba pozycji menu}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Liczba pozycji menu {{Porcje35:nagkolumny|Liczba zablokowanych pozycji}}

 • Liczba zablokowanych pozycji [# of Items]: wskazuje, czy i ile pozycji jest aktualnie zablokowanych w poszczególnych tabelach bazy danych.

{{Porcje35:nagkolumny|Liczba}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Liczba {{Porcje35:nagkolumny|Lokalizacja}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Lokalizacja {{Porcje35:nagkolumny|Nadrzędne}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Nadrzędne {{Porcje35:nagkolumny|Nazwa dodatku}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Nazwa dodatku {{Porcje35:nagkolumny|Nazwa obrazka}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Nazwa obrazka {{Porcje35:nagkolumny|Nazwa poziomu}}

 • Nazwa poziomu [Level Name]: Nazwa nadana przez administratora. Opisuje poziom dostępu.

{{Porcje35:nagkolumny|Nazwa użytkownika}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Nazwa użytkownika {{Porcje35:nagkolumny|Nazwa}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Nazwa {{Porcje35:nagkolumny|Nieopublikowanych}}

 • Nieopublikowanych. Wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji jest nieopublikowanych (niedostępnych publicznie).

{{Porcje35:nagkolumny|Notatka}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Notatka {{Porcje35:nagkolumny|Nowy adres URL}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Nowy adres URL {{Porcje35:nagkolumny|Obliczenia}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Obliczenia {{Porcje35:nagkolumny|Od}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Od {{Porcje35:nagkolumny|Odsłony}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Odsłony {{Porcje35:nagkolumny|Opis kategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Opis kategorii {{Porcje35:nagkolumny|Opublikowane}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Opublikowane {{Porcje35:nagkolumny|Opublikowanych}}

 • Opublikowanych: Wskazuje, ile ze wszystkich pozycji jest aktualnie opublikowanych (widocznych na witrynie).

{{Porcje35:nagkolumny|Ostatnia wizyta}}

 • Ostatnia wizyta [Last visit]: data ostatniego logowania użytkownika.

{{Porcje35:nagkolumny|Ostatnio aktualizowane}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Ostatnio aktualizowane {{Porcje35:nagkolumny|Pełna nazwa}}

 • Pełna nazwa [Full name]: Imię i nazwisko użytkownika lub pseudonim. Pełna nazwa może być widoczna na stronach, np. jako nazwa autora.

{{Porcje35:nagkolumny|Podłączone moduły}}

 • Podłączone moduły. Lista modułów powiązanych z menu. W kolumnie wyświetlana jest nazwa modułu oraz - po jej rozwinięciu - poziom dostępu i nazwa pozycji w szablonie, np. Public in position-7.

{{Porcje35:nagkolumny|Pola wyboru}}

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.

{{Porcje35:nagkolumny|Połącz z użytkownikiem}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Połącz z użytkownikiem {{Porcje35:nagkolumny|Poprawiano}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Poprawiano {{Porcje35:nagkolumny|Porządek}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Porządek {{Porcje35:nagkolumny|Pozycja}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Pozycja {{Porcje35:nagkolumny|Pozycji opublikowanych}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Pozycji opublikowanych {{Porcje35:nagkolumny|Pozycji w koszu}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Pozycji w koszu {{Porcje35:nagkolumny|Pozycji wycofanych}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Pozycji wycofanych {{Porcje35:nagkolumny|Pozycji zarchiwizowanych}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Pozycji zarchiwizowanych {{Porcje35:nagkolumny|Przeczytane}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Przeczytane {{Porcje35:nagkolumny|Przedawniony URL}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Przedawniony URL {{Porcje35:nagkolumny|Przedrostek nazwy obrazka}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Przedrostek nazwy obrazka {{Porcje35:nagkolumny|Przypisany}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Przypisany {{Porcje35:nagkolumny|Reklama}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Reklama {{Porcje35:nagkolumny|Rodzima nazwa języka}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Rodzima nazwa języka {{Porcje35:nagkolumny|Rozmiar pliku}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Rozmiar pliku {{Porcje35:nagkolumny|Rozmiar}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Rozmiar {{Porcje35:nagkolumny|Rozmiary w pikselach (szerokość x wysokość)}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Rozmiary w pikselach (szerokość x wysokość) {{Porcje35:nagkolumny|Serwer aktualizacji}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Serwer aktualizacji {{Porcje35:nagkolumny|Słowa kluczowe}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Słowa kluczowe {{Porcje35:nagkolumny|Stała - klucz}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Stała - klucz {{Porcje35:nagkolumny|Stan}}

 • Stan. Informuje, czy pozycja jest opublikowana, nieopublikowana, wyrzucona do kosza, zarchiwizowana. Aby przełączyć stan, naciśnij ikonę albo zaznacz pole wyboru obok nazwy pozycji i wybierz z przybornika dostępny przycisk Opublikuj lub Wycofaj, Archiwizuj, Wyrzuć. Znaczenie ikon sygnalizujących stan:
  • Opublikowano. Zielona fiszka oznacza, że pozycja zostala opublikowana.
  • Opublikowano. Czerwony „pączek” sygnalizuje pozycję nieopublikowaną.
  • Wyrzocono - Kosz oznacza, że pozycja zostala wyrzucona do Kosza.

{{Porcje35:nagkolumny|Start}}

 • Start. Ikona wypełniona żółtym kolorem sygnalizuje, czy pozycja została ustawiona jako domyślna pozycja startowa. Naciśnij ikonę innej wybranej pozycji menu, jeśli chcesz ją uczynić domyślną. Możesz również w tym celu zaznaczyć wybraną pozycję menu, a następnie w przyborniku nacisnąć przycisk Domyślna.

{{Porcje35:nagkolumny|State}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn State {{Porcje35:nagkolumny|Stron}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Stron {{Porcje35:nagkolumny|Strony}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Strony {{Porcje35:nagkolumny|Strona odsyłająca (referująca)}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Strona odsyłająca (referująca) {{Porcje35:nagkolumny|Styl}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Styl {{evd|Porcje35:nagkolumny|Surowy URL {{Porcje35:nagkolumny|Szablon}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Szablon {{Porcje35:nagkolumny|Szczegóły}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Szczegóły {{Porcje35:nagkolumny|Szczegóły URL}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Szczegóły URL {{Porcje35:nagkolumny|Szukane frazy}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Szukane frazy {{Porcje35:nagkolumny|Tabela bazy danych}}

 • Tabela bazy danych [Database table]: nazwa sprawdzanej tabeli bazy danych.

{{Porcje35:nagkolumny|Temat}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Temat {{Porcje35:nagkolumny|Tekst}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Tekst {{Porcje35:nagkolumny|Typ pozycji menu}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Typ pozycji menu {{Porcje35:nagkolumny|Typ}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Typ {{Porcje35:nagkolumny|Tytuł grupy}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Tytuł grupy {{Porcje35:nagkolumny|Typ modułu}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Typ modułu {{Porcje35:nagkolumny|Tytuł w języku ojczystym}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Tytuł w języku ojczystym {{Porcje35:nagkolumny|Tytuł}}

 • Tytuł. Wyświetla tytuł pozycji. Jest łączem - otwiera edytor właściwości i ustawień pozycji.

{{Porcje35:nagkolumny|URL kodu języka}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn URL kodu języka {{Porcje35:nagkolumny|Uaktywniony}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Uaktywniony {{Porcje35:nagkolumny|Ustawienie}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Ustawienie {{Porcje35:nagkolumny|Usuń przedawnione pliki}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Usuń przedawnione pliki {{Porcje35:nagkolumny|Usuwanie}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Usuwanie {{Porcje35:nagkolumny|Utworzone przez}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Utworzone przez {{Porcje35:nagkolumny|Użytkownicy w tej grupie}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Użytkownicy w tej grupie {{Porcje35:nagkolumny|Użytkownik}}

 • Użytkownik [Username]: unikatowa nazwa identyfikująca konto użytkownika w Joomla!, wykorzystywana w procesie uwierzytelniania do sprawdzania tożsamości. Umożliwia logowanie się w witrynie lub zapleczu. Inaczej login, niekiedy także: Nazwa użytkownika. Nazwy kont użytkowników muszą być niepowtarzalne.

{{Porcje35:nagkolumny|W koszu}}

 • W koszu: Wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji wyrzucono do kosza (z którego można je usunąć bezpowrotnie bądź odzyskać).

{{Porcje35:nagkolumny|Wartość}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Wartość {{Porcje35:nagkolumny|Wersja}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Wersja {{Porcje35:nagkolumny|Włączone}}

 • Włączone [Enabled]: informuje, czy konto użytkownika jest włączone. Ikona zielonej fiszki oznacza, że konto jest włączone i użytkownik może się logować w witrynie lub na zapleczu oraz korzystać z przyznanych uprawnień. Czerwony X sygnalizuje, że konto nie zostało jeszcze uaktywnione przez użytkownika albo zostało zablokowane przez administratora. Możesz kliknąć ikonę w tej kolumnie, aby zmienić status użytkownika i zablokować bądź odblokować konto.

{{Porcje35:nagkolumny|Wyniki}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Wyniki {{Porcje35:nagkolumny|Wyróżnione}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Wyróżnione {{Porcje35:nagkolumny|Wyświetlenia}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Wyświetlenia {{Porcje35:nagkolumny|Zablokowane pole wyboru}}

 • Zablokowane pole wyboru: ikona kłódki obok nazwy lub tytułu pozycji sygnalizuje, że ta pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z jej edycją, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator lub twórca pozycji. Zobacz na ten temat w rozdziale System sekcję Konserwacja - Odblokowanie.

{{Porcje35:nagkolumny|Znacznik języka}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Nagłówki kolumn Znacznik języka