--=REKLAMA=--

Porcje35

Pomoc ekranowa Filtry Wybierz stan

Z Joomla!WikiPL

  • Filtruj według stanu. Działanie filtru Wybierz stan zależy od jego lokalizacji. Filtruje zgodnie ze wskazanym stanem:
    Filtr Wybierz stan
    • W koszu - na liście pozostaną tylko pozycje wyrzucone do kosza
    • Opublikowano - na liście pozostaną tylko pozycje opublikowane
    • Nie opublikowano - na liście pozostaną tylko pozycje nieopublikowane
    • Zarchiwizowano - na liście pozostaną tylko pozycje zarchiwizowane
    • Włączony - na liście pozostaną tylko dodatki włączone
    • Wyłączony - na liście pozostaną tylko dodatki wyłączone
    • Wszystkie - na liście zostaną wyswietlone wszystkie pozycje