--=REKLAMA=--

Porcje35

Opcjeglobalne

Z Joomla!WikiPL

[ przeglądaj][edytuj][historia] Porcje35:Opcjeglobalne - dokumentacja

Joomla 3.x Pomoc ekranowa Opcje globalne

Ekrany pomocy Opcje globalne

{{Porcje35:opcjeglobalne|Układ prezentacji}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Układ prezentacji {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż tytuł}}

 • Pokaż tytuł [Show Article Title]. (Pokaż/Ukryj) Decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem będą wyświetlane ich tytuły. Jeśli Ukryj, tytuły artykułów na stronach przeglądów i z pełnym tekstem będą niewidoczne. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Tytuły łączem}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Tytuły łączem {{Porcje35:opcjeglobalne|Wprowadzenie}}

 • Wprowadzenie [Show Intro Text]. (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu w pełnym widoku artykułu części wstępnej, wyodrębnionej dodatkiem - odnośnikiem Więcej… [Readmore]. Zaznaczenie opcji Pokaż spowoduje, że na stronach z całym artykułem (po wciśnięciu przycisku Więcej… artykuły będą wyświetlane włącznie z wprowadzeniami. Zaznaczenie opcji Ukryj spowoduje, że wyświetlany będzie jedynie tekst umieszczony za wprowadzeniem, po odnośniku Więcej….

{{Porcje35:opcjeglobalne|Położenie informacji o artykule}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Położenie informacji o artykule {{Porcje35:opcjeglobalne|Tytuł informacji o artykule}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Tytuł informacji o artykule {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż kategorię}}

 • Pokaż kategorię [Category Title] (Pokaż/Ukryj). Decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Kategoria łączem}}

 • Kategoria łączem [Category Title Linkable] (Tak/Nie). Ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły kategorii artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy artykułów w kategorii. Jeśli Nie, tytuły kategorii będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Kategoria nadrzędna}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Kategoria nadrzędna {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż powiązania}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż powiązania {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż autora}}

 • Pokaż autora [Author Name] (Pokaż/Ukryj): Decyduje o wyświetlaniu nazwy autora - standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Autor łączem}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Autor łączem {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż datę utworzenia}}

 • Pokaż datę utworzenia [Created Date and Time] (Pokaż/Ukryj): Decyduje o wyświetlaniu daty i czasu utworzenia artykułu - standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Data i czas utworzenia

{{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż datę modyfikacji}}

 • Pokaż datę modyfikacji [Modified Date and Time] (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu daty i czasu ostatnio dokonywanej korekty artykułu - standardowo pod tekstem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Data i czas modyfikacji.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż datę opublikowania}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż datę opublikowania {{Porcje35:opcjeglobalne|Przyciski nawigacji}}

 • Przyciski nawigacji [Show Navigation] (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu przycisków usprawniających nawigację między artykułami, np. Poprzedni artykuł i Następny artykuł.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Głosowanie, ocenianie}}

 • Głosowanie, ocenianie [Article Rating/Voting] (Pokaż/Ukryj). Włącza lub wyłącza możliwość oceniania artykułów w skali pięciopunktowej oraz wyświetlanie statystyki ocen. Formularz głosowania i statystyka ocen wyświetlane są standardowo pod tytułami artykułów.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż "Czytaj więcej"}}

 • Pokaż "Czytaj więcej" [Read More... Link] (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu w przeglądach artykułów przycisków Czyaj więcej… [Read More] - odnośników do stron z pełnym tekstem artykułów. Alternatywnie odnośnikami mogą być tytuły artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Tytuł z "Czytaj więcej"}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Tytuł z "Czytaj więcej" {{Porcje35:opcjeglobalne|Znaków w tytule}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Znaków w tytule {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż tagi}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż tagi {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż ikony}}

 • Pokaż ikony [Icons] (Pokaż/Ukryj). Ustala formę przycisków Drukuj i Poleć znajomemu, które mogą być wyświetlane jako odnośniki graficzne (ikony, zaznacz opcję Pokaż) albo tekstowe (zaznacz opcję Ukryj). Uwaga: To, czy i które z tych odnośników będą wyświetlane, zależy od ustawienia kolejnych parametrów, a także konfiguracji konkretnych artykułów i pozycji menu. Dawniej Ikony.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż ikonę Drukuj}}

 • Pokaż ikonę Drukuj [Print Icon] (Pokaż/Ukryj). Włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku umożliwiającego wydrukowanie artykułów bez pozostałych elementów strony - nagłówka, menu, innych modułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Ikona Drukuj

{{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż ikonę E-mail}}

 • Pokaż ikonę E-mail [E-mail Icon] (Pokaż/Ukryj). Włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku Poleć innym umożliwiającego przesłanie znajomemu wiadomości zapraszającej do zapoznania się z artykułem. Wiadomość będzie zawierać łącze do artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Ikona E-mail.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż odsłony}}

 • Pokaż odsłony [Hits] (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu w widoku listy pozycji - artykułów, zakładek - ilości odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Odsłony

{{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż łącza wszystkim}}

 • Pokaż łącza wszystkim [Show Unauthorized Links] (Tak/Nie). Decyduje, czy niezalogowani goście zobaczą na listach tytuły artykułów przeznaczonych tylko dla użytkowników zalogowanych, a w przeglądach teksty wprowadzające i odnośniki do strony z pełnym tekstem artykułu. Jeśli Nie, niezalogowani goście zobaczą jedynie łącza do artykułów, którym ustalono dostęp powszechny. Jeśli Tak, niezalogowani użytkownicy zobaczą odnośniki bądź - w przeglądach - skróty (wstępy) artykułów, a przy próbie wywołania strony z pełnym tekstem artykułu informację komunikującą, że materiał przeznaczony jest tylko dla osób zalogowanych oraz odnośnik do strony Zaloguj się. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Położenie łączy}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Położenie łączy {{Porcje35:opcjeglobalne|Włącz CAPTCHA przy przesyłaniu}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Włącz CAPTCHA przy przesyłaniu {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż opcje publikacji}}

 • Pokaż opcje publikacji (Tak/Nie): Zaznacz Tak, aby pokazać kartę z opcjami publikacji, Nie, aby ją ukryć.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż opcje artykułu}}

 • Pokaż opcje artykułu. Zaznacz Tak, aby pokazać kartę z opcjami artykułu, Nie, aby ją ukryć.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Włącz wersje}}

 • Włącz wersje. Zaznacz Tak, aby automatycznie zapisywać starszą wersje artykułu, gdy dokonywana jest jakakolwiek zmiana w artykule. Nie, aby nie włączać historii wersji.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Maksimum wersji}}

 • Maksimum wersji. Określ liczbę starszych wersji, które system ma przechowywać. Wpisz 0, aby przechowywać wszystkie starsze wersje.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Witryna: Obrazki i łącza}}

 • Witryna: Obrazki i łącza. Zaznacz Tak, aby pokazać kartę z opcjami ustawień ilustracji i łączy w interfejsie redakcyjnym na witrynie, Nie, aby ją ukryć.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Zaplecze: Obrazki i łącza}}

 • Zaplecze: Obrazki i łącza. Zaznacz Tak, aby pokazać kartę z opcjami ustawień ilustracji i łączy w interfejsie redakcyjnym na zapleczu, Nie, aby ją ukryć.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Okno docelowe łącza}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Okno docelowe łącza {{Porcje35:opcjeglobalne|Ilustracja wprowadzenia}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Ilustracja wprowadzenia {{Porcje35:opcjeglobalne|Ilustracji pełnego tekstu}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Ilustracji pełnego tekstu {{Porcje35:opcjeglobalne|Układ prezentacji}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Układ prezentacji {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż tekst Podkategorie}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż tekst Podkategorie {{Porcje35:opcjeglobalne|Tytuł kategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Tytuł kategorii {{Porcje35:opcjeglobalne|Opis kategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Opis kategorii {{Porcje35:opcjeglobalne|Ilustracja kategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Ilustracja kategorii {{Porcje35:opcjeglobalne|Poziomów podkategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Poziomów podkategorii {{Porcje35:opcjeglobalne|Kategorie bez pozycji}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Kategorie bez pozycji {{Porcje35:opcjeglobalne|Komunikat o braku artykułów}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Komunikat o braku artykułów {{Porcje35:opcjeglobalne|Opisy podkategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Opisy podkategorii {{Porcje35:opcjeglobalne|Artykułów w kategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Artykułów w kategorii {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż opis nadrzędnej kategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż opis nadrzędnej kategorii {{Porcje35:opcjeglobalne|Poziomów podkategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Poziomów podkategorii {{Porcje35:opcjeglobalne|Kategorie bez pozycji}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Kategorie bez pozycji {{Porcje35:opcjeglobalne|Opisy podkategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Opisy podkategorii {{Porcje35:opcjeglobalne|Artykułów w kategorii}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Artykułów w kategorii {{Porcje35:opcjeglobalne|Pozycji głównych}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pozycji głównych {{Porcje35:opcjeglobalne|Pozostałych pozycji}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pozostałych pozycji {{Porcje35:opcjeglobalne|Kolumn}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Kolumn {{Porcje35:opcjeglobalne|Liczba odnośników}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Liczba odnośników {{Porcje35:opcjeglobalne|Uporządkuj w kolumnach}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Uporządkuj w kolumnach {{Porcje35:opcjeglobalne|Włącznie z podkategoriami}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Włącznie z podkategoriami {{Porcje35:opcjeglobalne|Ogranicznik liczby}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Ogranicznik liczby {{Porcje35:opcjeglobalne|Kryterium filtrowania}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Kryterium filtrowania {{Porcje35:opcjeglobalne|Nagłówki tabeli}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Nagłówki tabeli {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż datę}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż datę {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż odsłony}}

 • Pokaż odsłony [Hits] (Pokaż/Ukryj). Decyduje o wyświetlaniu w widoku listy pozycji - artykułów, zakładek - ilości odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Dawniej Odsłony

{{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż autorów}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż autorów {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż głosy na liście}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż głosy na liście {{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż oceny na liście}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż oceny na liście {{Porcje35:opcjeglobalne|Uporządkuj kategorie}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Uporządkuj kategorie {{Porcje35:opcjeglobalne|Uporządkuj artykuły}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Uporządkuj artykuły {{Porcje35:opcjeglobalne|Uporządkuj wg daty}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Uporządkuj wg daty {{Porcje35:opcjeglobalne|Podział na strony}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Podział na strony {{Porcje35:opcjeglobalne|Paginacja}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Paginacja {{Porcje35:opcjeglobalne|Artykuły wyróżnione}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Artykuły wyróżnione {{Porcje35:opcjeglobalne|Łącze modułu Kolporter}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Łącze modułu Kolporter {{Porcje35:opcjeglobalne|W kanale informacyjnym}}

 • W kanale informacyjnym [For each feed item show] (Wprowadzenie/Pełny tekst). Decyduje o tym, czy w kanale informacyjnym witryny będą umieszczane całe artykuły, czy tylko teksty wprowadzające. Wybnierz z listy jedną z opcji: Wprowadzenie lub Pełny tekst.

{{Porcje35:opcjeglobalne|Pokaż odnośnik "Czytaj więcej"}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Pokaż odnośnik "Czytaj więcej" {{Porcje35:opcjeglobalne|Routing adresów URL}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Routing adresów URL {{Porcje35:opcjeglobalne|Włącz pola dodatkowe}}
Porcje35:Pomoc ekranowa Opcjeglobalne Włącz pola dodatkowe