--=REKLAMA=--

Porcje35

Filtry Pomoc ekranowa

Z Joomla!WikiPL

[ przeglądaj][edytuj][historia] Porcje35:Filtry Pomoc ekranowa - dokumentacja

Opisy filtrów w Joomla 3.x

Szablony komunikatów wykorzystywanych w ekranach pomocy w opcjach przybornika.

Pomoc ekranowa Filtry

{{Porcje35:filtry|Maks. poziomów}} wyświetli:

 • Filtruj według poziomów zagnieżdżenia. Filtr Maks. poziomów filtruje pozycje zagnieżdżone nie głębiej, niż wskazany poziom.

{{Porcje35:filtry|Szukaj}} wyświetli:

 • Filtruj według fragmentu tytułu lub ID. Filtr Szukaj filtruje pozycje zawierające w tytule, aliasie lub opisie szukany tekst lub ze wskazanym numerem identyfikacyjnym.
  Filtr Szukaj
  • Aby filtrować według fragmentu tytułu, wprowadź część tytułu i naciśnij przycisk Szukaj.
  • Aby filtrować według numeru identyfikacyjnego, wpisz "id: xx", gdzie "xx" to numer identyfikacyjny (na przykład "id: 9").
  • Aby zresetować wszystkie filtry (nie tylko filtr Szukaj), naciśnij przycisk Wyczyść.

{{Porcje35:filtry|Wybierz autora}} wyświetli:

 • Filtruj według autora. Filtr Wybierz autora filtruje tylko pozycje utworzone przez wskazanego użytkownika.

{{Porcje35:filtry|Wybierz język}} wyświetli:

 • Filtruj według języka. Filtr Wybierz język filtruje tylko pozycje przypisane do wybranego języka.
  Filtr Wybierz język

{{Porcje35:filtry|Wybierz kategorię}} wyświetli:

 • Filtruj według kategorii. Filtr Wybierz kategorię filtruje tylko pozycje z wybranej kategorii.

{{Porcje35:filtry|Wybierz lokalizację}} wyświetli:

 • Filtruj według lokalizacji. Filtr Wybierz lokalizację udostępnia dwie opcje. Wybierz z rozwijanej listy jedną z możliwości.
  Filtr Wybierz lokalizację
  • Witryna - na liście pozostaną tylko pozycje używane w obszarze witryny
  • Zaplecze - na liście pozostaną tylko pozycje używane w obszarze zaplecza administracyjnego

{{Porcje35:filtry|Wybierz menu}} wyświetli:

 • Filtruj według rodzaju menu. Filtr Wybierz menu przełącza między różnymi menu oraz listą wszystkich menu. Gdy zaznaczysz Wybierz menu, zostaną wyświetlone wszystkie pozycje we wszystkich menu.
  Filtr Wybierz menu

{{Porcje35:filtry|Wybierz nadrzędną pozycję menu}} wyświetli:

 • Filtruj według nadrzędnej pozycji menu. Filtr Wybierz nadrzędną pozycję menu filtruje pozycje przypisane do wskazanej pozycji menu i pozycji podrzędnych.
  Filtr Wybierz nadrzędną pozycję menu

{{Porcje35:filtry|Wybierz stan}} wyświetli:

 • Filtruj według stanu. Działanie filtru Wybierz stan zależy od jego lokalizacji. Filtruje zgodnie ze wskazanym stanem:
  Filtr Wybierz stan
  • W koszu - na liście pozostaną tylko pozycje wyrzucone do kosza
  • Opublikowano - na liście pozostaną tylko pozycje opublikowane
  • Nie opublikowano - na liście pozostaną tylko pozycje nieopublikowane
  • Zarchiwizowano - na liście pozostaną tylko pozycje zarchiwizowane
  • Włączony - na liście pozostaną tylko dodatki włączone
  • Wyłączony - na liście pozostaną tylko dodatki wyłączone
  • Wszystkie - na liście zostaną wyswietlone wszystkie pozycje

{{Porcje35:filtry|Wybierz tag}} wyświetli:

 • Filtruj według taga. Filtr Wybierz tag filtruje tylko pozycje oznaczone wskazanym tagiem.