--=REKLAMA=--

Pomoc

Uwaga! To jest wiki

Z Joomla!WikiPL

Sprawdź, kto jest autorem artykułu, który czytasz!

MediaWiki, a bardziej ogólnie wszystkie formy wiki są zdaniem wielu osób, na tyle ważną technologią, że może ona dość poważnie zmienić funkcjonowanie całego Internetu. Technologia ta wpisuje się dobrze w filozofię stojącą za ruchem Web 2.0 i zyskuje coraz więcej zwolenników.[1]

Wiarygodność treści

Korzystając jako czytelnik z serwisów wiki warto jednak mieć na względzie fakt, że są one tworzone przez najróżniejsze społeczności autorów i ich jakość zależy od jakości tej społeczności. Zupełnie inaczej należy np: traktować teksty w serwisie wiki pisanym wyłącznie przez specjalistów, np. Mass spectrometry wiki[2] a inaczej w wiki typu "każdy może dołączyć" np. PoeWiki[3].

Sam fakt, że serwis może być edytowany tylko przez "wybranych" lub "przez każdego" nie przesądza jeszcze o jego jakości - w szczególności w odniesieniu do poszczególnych stron. Jeśli serwis deklaruje się jako pisany przez "specjalistów" należy znaleźć stronę informującą o tym kim oni dokładnie są i jak serwis weryfikuje ich kwalifikacje. Serwis taki mimo, że pisany przez specjalistów może zawierać nieścisłości czy przekłamania wynikającego z osobistego stosunku do opisywanych treści, czy zjawiska grupowego myślenia.

Z drugiej strony praktyka pokazuje, że serwisy wiki stają się tym lepsze im więcej osób uczestniczy w ich pisaniu, gdyż coraz skuteczniej nawzajem się one kontrolują. Stąd w serwisach wiki "które każdy może edytować" jakość danej strony zwykle (choć nie zawsze) wzrasta z liczbą jej edycji. W przypadku stron pisanych przez jednego autora, warto zajrzeć na jego/jej stronę osobistą aby przeczytać kim jest ta osoba. Warto też sprawdzić inne jego/jej edycje.

Ogólna zasada, zarówno do serwisów tworzonych przez specjalistów, jak i przez "wszystkich" brzmi:

Zanim w to uwierzysz, zawsze sprawdzaj, kto to napisał i w miarę możności zweryfikuj to w jeszcze jednym źródle.

Wreszcie, w serwisach "które każdy może edytować", częstym zjawiskiem jest wandalizm - czyli celowe niszczenie haseł. Hasło zwandalizowane nie jest jednak na zawsze stracone, dzięki temu że oprogramowanie MediaWiki przechowuje wszystkie kolejne wersje wszystkich stron. Wersje te można przeglądać za pomocą mechanizmu historii zmian, który dokładniej jest opisany w rozdziale "Dyskusje, konflikty, historia zmian.