--=REKLAMA=--

Pomoc

Przeszukiwanie

Z Joomla!WikiPL

Informacje o przeszukiwaniu Joomla!WikiPL

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące sposobu działania wyszukiwarki Joomla!WikiPL oraz rady, które mogą pomóc Ci szybciej znaleźć poszukiwany artykuł.

Wyszukiwarka wewnętrzna

Wyszukiwarka w Joomla!WikiPL działa podobnie, jak inne wyszukiwarki w Internecie. Ale podobnie nie znaczy tak samo. Wyszukiwarki wiki mają swoją specyfikę, z którą warto się zapoznać, aby wiedzieć, czego się po nich spodziewać.

Klawisz "przejdź" i "szukaj"

Klawisz szukaj służy do pełnego przeszukania serwisu. W wyniku tej operacji dostaje się listę wszystkich stron, w których choć raz występuje wpisane do okienka słowo lub ciąg słów. Lista ta jest uporządkowana względem częstotliwości występowania szukanych słów w tekście strony.

Klawisz Przejdź kieruje bezpośrednio do strony o tytule ściśle odpowiadającym wpisanej do okienka frazy, jeśli tylko taka strona istnieje. Gdy nie istnieje strona o tytule odpowiadającym ściśle wpisanej frazie, otrzymuje się listę wszystkich stron, w których ta fraza choć raz występuje.

Ograniczenia wyszukiwarki

Wszystkie wyszukiwane słowa muszą być na stronie 
W wyniku wyszukiwania wypisane zostaną tylko te strony, które zawierają w swojej treści wszystkie słowa podane w szukanej frazie. Dlatego jeżeli wyszukiwanie będzie puste, usuń któreś ze słów w szukanej frazie, a także upewnij się, czy są one poprawnie wpisane. Ponadto jeśli wpisałeś np. słowo "Ścieżka", nie zostaną znalezione strony zawierające w swej treści np. wyraz "ścieżkach".
Domyślnie przeszukiwana jest tylko główna przestrzeń nazw
Oprócz podziału na kategorie, strony w Joomla!WikiPL są też dzielone na tzw. przestrzenie nazw. W osobnej przestrzeni znajdują się strony bezpośrednio przeznaczone dla czytelników (tzw. przestrzeń główna), w osobnej strony z opisami grafik, w jeszcze innej strony kategorii itd. Standardowo wyszukiwarka pokazuje wyniki ograniczone do głównej przestrzeni nazw. Wyszukiwanie odnosi się tylko do głównej przestrzeni nazw (namespace). Aby przeszukiwać dodatkowe przestrzenie nazw, na dole strony z rezultatami wyszukiwania zaznacz, w jakich przestrzeniach chcesz powtórzyć wyszukiwanie.
Należy unikać stosowania krótkich i powszechnych słów
Niestosowanie się do tej reguły jest najczęstszą przyczyną niepowodzenia wyszukiwania. Należy wtedy usunąć powszechne

słowa takie jak: "aby", "ale", "bardzo" itd. Pełna lista tych słów znajduje się na Joomla!WikiPL:Stopwords.

Wyszukiwanie nie bierze pod uwagę wielkości liter 
Wyszukiwanie słów "joomla", "Joomla" i "JOOMLA" da te same wyniki. Jeśli jednak wyszukiwana fraza ma więcej niż jedno słowo, wielkość liter, poza wielkością litery pierwszego wyrazu, ma znaczenie - "górny śląsk" nie da nic, należy wpisać "Górny Śląsk").
Wyszukiwanie uwzględnia znaki diakrytyczne 
Wyszukiwanie odbywa się z uwzględnieniem polskich i innych znaków diakrytycznych. W związku z tym oprogramowanie nie wie, że pisząc "Lotwa" miałeś na myśli "Łotwę", a "zolw" to nazwa zwierzęcia w języku polskawym.
Nie można stosować symboli wieloznacznych 
We frazach do wyszukiwania nie można używać tzw. "wildcards" " ? " lub " * " w celu dopełnienia słów. Jeżeli chcesz szukać zarówno "Polska" i "polski" musisz utworzyć frazę w ten sposób : (Polska or polski).
Nie można używać wyrażeń regularnych 
Wyrażenia regularne nie działają w wyszukiwaniu. Jeżeli nie wiesz, co to są wyrażenia regularne, nie masz zmartwień w tym względzie.

Wyszukiwanie złożone

Można używać łączenia słów podanych do wyszukania za pomocą łączników "and" (i), "or" (lub) i "not" (nie) w celu tworzenia bardziej złożonych zapytań. Jeśli nie użyto żadnego z nich, "and" (i) jest stosowany domyślnie. Na przykład fraza "moduł not komponent" wyszuka strony zawierające słowo "moduł", ale nie zawierające słowa "komponent"

Fraza "(Joomla!1.5 or Joomla!1.0) and Komponent" wyszuka wszystkie strony, które zawierają słowo "Komponent" oraz słowo "Joomla!1.0" lub "Joomla!1.5".

Przekierowania można wyłączyć

W tym celu zaznacz pole wyboru "Pokaż przekierowania" znajdujące się na dole strony z rezultatami wyszukiwania.

Przeszukiwanie Joomla!WikiPL za pomocą Google

Można wykorzystać do przeszukiwania Joomla!WikiPL wyszukiwarkę Google. W zaawansowanym szukaniu należy wpisać w okienku "Pokaż wyniki z tego serwera lub domeny" frazę "wiki.joomla.pl".

Alfabetyczny indeks stron

Możesz skorzystać również z alfabetycznego indeksu artykułów z przestrzeni głównej. Oto alfabetyczna lista wszystkich artykułów, a poniżej artykułów z tytułami rozpoczynającymi się od wybranej litery alfabetu i następnych.

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Indeks stron według kategorii

Możesz także posłużyć się zestawieniami artykułów w kategoriach. Oto alfabetyczna lista wszystkich kategorii, a poniżej kategorii rozpoczynających się od wybranej litery alfabetu i następnych.

0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Przypisy