--=REKLAMA=--

Pomoc

Naruszenia praw autorskich

Z Joomla!WikiPL

Poszanowanie praw autorskich jest jedną z głównych zasad naszej Biblioteki. Może się jednak zdarzyć, a wręcz na pewno można wskazać wiele przypadków, w których mamy do czynienia z naruszeniem tej zasady. Ot - chociażby jest sporo tłumaczeń z oficjalnej biblioteki dokumentacji Joomla, które nie zostały opatrzone odnośnikami do źródła. Także w systemie pomocy Joomla!Wiki czy szablonach mamy do czynienia z podobnymi przypadkami.

Wszystkim nam powinno zależeć na wyeliminowaniu takich sytuacji. Co możemy zrobić?

  • oznaczyć autorstwo i źródła materiałów przetłumaczonych lub będących dziełami zależnymi od utworów opublikowanych na licencjach uprawniających do ich kopiowania, upowszechniania i modyfikowania, np. GNU GPL, CC, JEDL.
  • usunąć materiały, które ze względu na naruszenie zastrzeżonych praw autorskich nie powinny się znaleźć w Bibliotece albo
  • uzyskać zezwolenie na ich udostępnienie na warunkach JEDL

Co zrobić, jeśli znajdziesz przypadek naruszenia praw autorskich?

  • jeśli znasz źródło i autora oryginału (artykułu, pliku graficznego) udostępnianego na licencjach uprawniających do legalnego ich wykorzystania, po prostu oznacz je odpowiednią notatką; możesz w tym celu użyć szablonów {{Źródło}} albo {{Wykorzystano}}
  • jeśli Twoim zdaniem publikacja w Bibliotece narusza zastrzeżone prawa autorskie, oznacz taki artykuł szablonem {{NPA}}, podając w uzasadnieniu wszystko, co może pomóc podjac decyzję o losach materiału.
  • jeśli masz podstawy, by twierdzić, że publikacja ewidentnie narusza prawa autorskie i nie powinna być umieszczona w Bibliotece, oznacz ją szablonem {{ek}} (ekspresowwe kasowanie); także i w tym przypadku podaj możliwie precyzyjne uzasadnienie dowodzące, ze mamy do czynienia z plagiatem.

Niektóre przypadki podejrzenia naruszenia praw autorskich mogą być tylko fałszywymi alarmami. Może się okazać, że treść zamieścił sam autor oryginalnego tekstu i nie występuje w tym przypadku naruszenie praw autorskich. Zawsze lepiej zostawić jakąś notkę o tym w stronie Dyskusji danego artykułu, aby zapobiec następnym fałszywym alarmom.

Jeśli rzeczywiście doszło do naruszenia praw autorskich, któryś z administratorów usunie ten tekst i zamieści notatkę o tym w Dyskusji. Jeśli później zostanie uzyskane od autora zezwolenie, będzie można tekst artykułu odtworzyć.Przypisy