--=REKLAMA=--

Pomoc

Kategoryzacja

Z Joomla!WikiPL

Co to są kategorie?

Aby uporządkować zawartość Joomla!WikiPL, stosujemy system kategorii. Kategorie to kolekcje gromadzone w oparciu o wspólne kryterium, np. ze względu na temat czy adresata. Można je znaleźć w przestrzeni nazw Kategoria, składającej się ze stron, z których każda odpowiada danej kategorii. Do kategorii można przypisywać nie tylko strony - artykuły, ale też kategorie, tworząc wielopiętrową hierarchię kategorii. Każdy artykuł i kategoria mogą być przypisane do wielu kategorii.

Oprogramowanie MediaWiki, które obsługuje Joomla!WikiPL posiada wbudowany mechanizm automatycznego tworzenia list i zestawień artykułów uporządkowanych w kategorie.

Strony kategorii są pod pewnymi względami takie same jak inne strony w Joomla!WikiPL, można ją edytować i dodawać do nich tekst. Różnica polega przede wszystkim na tym, że po wyświetleniu, w ich końcowej części znajdzie się automatycznie wygenerowane zestawienie stron/artykułów należących do tej kategorii. Lista istniejących kategorii jest dostępna w Specjalna:Kategorie.

Jak umieścić stronę w kategorii?

Postępujemy trochę na opak - nie umieszczamy stron w kategorii, ale kategorie na stronach. W artykule lub w kategorii (pamiętamy, że to też artykuł) wpisujemy:

[[Kategoria:Nazwa kategorii]]

Natychmiast po zapisaniu artykuł lub kategoria zostaną umieszczone w kategorii Nazwa kategorii, nawet wówczas, gdy taka kategoria "nie istnieje" - po prostu zostanie utworzona automatycznie. Na przykład wpisanie:

[[Kategoria:Administratorzy]]

spowoduje, że artykuł zostanie natychmiast dodany do kategorii Administratorzy. Teraz strona, do której dodałeś kategorię, będzie widoczna w spisie alfabetycznym pod literą, na którą zaczyna się jej tytuł (czyli Joomla! znajdzie się pod J).

Kategorie, do których strona należy, wyświetlane są w lewym dolnym rogu każdej strony. Ich nazwy poprzedzone są odnośnikiem Kategoria:, który prowadzi do zestawienia wszystkich kategorii. Odnośniki do kategorii są niebieskie lub czerwone, zależnie od tego, czy zapiszemy stronę zawierającą zestawienie pozycji w kategorii.

Kategorie możemy wprawdzie umieszczać w dowolnych miejscach artykułu, ale - dla porządku - sekcję z kategoriami umieszczamy na końcu strony. Wokół dwukropka nie powinno być odstępów. Ponadto - ze względów estetycznych wyraz Kategoria i wyraz rozpoczynający nazwę kategorii zaczynamy wielką literą,

  • [[Kategoria:Nazwa kategorii]] - dobrze
  • [[Kategoria:nazwa kategorii]] - źle
  • [[Kategoria: nazwa kategorii]] - źle

Między właściwym (widocznym dla czytelnika) tekstem artykułu a oznaczeniem kategorii powinny być dwa wiersze przerwy.

Ponieważ kolejność, w jakiej wpiszemy kategorie na stronie, jest kolejnością, w jakiej zostaną one pokazane, zaleca się więc wpisywanie kategorii w kolejności alfabetycznej. Dodając kilka kategorii, wpisujemy każdą w osobnym wierszu - poprawia to czytelność.

Zobacz też