--=REKLAMA=--

Pomoc

Edycja istniejących poradników

Z Joomla!WikiPL

Edycja istniejących podręczników

Na Joomla!WikiPL obowiązuje zasada "poprawiaj śmiało strony". Oznacza to, że aby edytować książki nie trzeba specjalnie pytać się kogoś o zezwolenie i nikt nie powinien tego komuś tego zabraniać. Często zamiast tworzyć nowy podręcznik, bardziej opłaca się rozwinąć istniejący. Wówczas zanim przystąpi się do edycji podręcznika należałoby się zapoznać z specjalną stroną przeznaczoną dla autorów danego podręcznika np. jak to ma miejsce w PHP, czy Matematyce dla liceum. Przy pisaniu podręcznika warto dostosować się do struktury i stylu danego podręcznika, aby książka stanowiła pełną całość lub ewentualnie ją poprawić. Zanim się przystąpi do edycji, należy się się też zapoznać z podstawami kodu wiki.


Przypisy