--=REKLAMA=--

Pomoc

Edycja artykułów/Tekst preformatowany

Z Joomla!WikiPL

Tekst wstępnie sformatowany

Aby uzyskać tekst preformatowany, poprzedzamy każdy wiersz spacją.

Tekst preformatowany
tekst wstępnie sformatowany, wcięty, wyświetlany czcionką o stałej szerokości, bez łamania i łączenia wierszy przez przeglądarkę, z zachowanym oryginalnym podziałem na wiersze.

Przykład:

 To przykład tekstu preformatowanego, który
 w każdej linii jest poprzedzony wcięciem.
 Tekst preformatowany można wykorzystywać np. do prezentacji kodu
 źródłowego pewnego programu.

Otrzymamy:

To przykład tekstu preformatowanego, który
w każdej linii jest poprzedzony wcięciem.
Tekst preformatowany można wykorzystywać np. do prezentacji kodu
źródłowego pewnego programu.

Tekst wstępnie formatowany uzyskujemy także, obejmując go znacznikami HTML: <pre> i </pre>

<pre> Tekst bez wcięcia
 IF (linia zaczyna się od białego znaku) THEN
   będzie formatowana tak jak jest wpisana;
   specjalnym rodzajme czcionki;
   linie nie będą się składać;
 ENDIF
 jest to przydatne do:
   &bull; wklejania uprzednio sformatowanego tekstu;
   &bull; opisów algorytmów;
   &bull; ascii artu;
</pre>

co da:

Tekst bez wcięcia
 IF (linia zaczyna się od białego znaku) THEN
   będzie formatowana tak jak jest wpisana;
   specjalnym rodzajme czcionki;
   linie nie będą się składać;
 ENDIF
 jest to przydatne do:
   &bull; wklejania uprzednio sformatowanego tekstu;
   &bull; opisów algorytmów;
   &bull; ascii artu;