--=REKLAMA=--

Pomoc

Edycja artykułów/Tabele

Z Joomla!WikiPL

Tabele stanowią przydatne narzędzie przy podawaniu wielu danych na raz.

Podstawowy kod tabel

Każda tabela może składać się z: tytułu, nagłówków, rzędów, kolumn i poszczególnych komórek, które występują na skrzyżowaniu rzędów i kolumn.

Niestety, wikikod tabel jest stosunkowo prymitywny i umożliwia wyłącznie tworzenie podstawowej struktury tabel. Do bogatszych efektów trzeba zastosować CSS i XHTML.

Wikikod Opis
{| początek tabeli (niezbędny)
|+ tytuł tabeli (opcjonalnie, może być tylko jeden w tabeli i musi być zaraz po rozpoczęciu)
|- nowy rząd (opcjonalne w pierwszym rzędzie)
! nagłówki kolumn (opcjonalnie)
| pojedyncza komórka (komórki są absolutnie niezbędne!)
|} zamknięcie tabeli (niezbędne)
  • Wszystkie kody powyżej muszą być koniecznie umieszczone na samym początku linii tekstu. Inaczej nie zadziałają.
  • Atrybuty XHTML - można dołączać do każdego elementu tabeli poza kodem końca; atrybuty te trzeba wpisać w jednej linii zaraz po odpowiednim kodzie danego elementu; atrybuty te trzeba oddzielić od kodu jedną i tylko jedną spacją i jeśli podaje się ich kilka również jedną spacją od siebie nawzajem.
    • Nagłówki, tytuły i komórki ((|, ! i |+) tabeli zawierają zwykle jakąś treść; atrybuty XHTML w tych elementach trzeba oddzielić od tej treści jednym znakiem "|" (tzw. pipe'm)
    • Kody początku tabeli i rozpoczęcia nowego rzędu' ({| i |-) nie mogą zawierać żadnej treści, ale mogą zawierać atrybuty XHTML; omyłkowe dodanie znaku "|" na końcu listy atrybutów w tych kodach powoduje błędy niszczące strukturę tabel; jest to bardzo częsty błąd początkujących użytkowników.
  • Treść komórek, tytułu i nagłówków można wpisywać w jednej linii z kodami tych elementów tabeli lub wpisywać je w nowym wierszu, jeśli jednak treść zawiera sama w sobie wikikod, działający tylko na początku linii tekstu (np: listy, tytuły, inne tabele) - koniecznie należy wpisywać treść w nowym wierszu.

Prosty przykład

Poniżej znajduje się prosty przykład stworzenia tabeli składającej się z tytułu, nagłówka kolumn, trzech kolumn i trzech rzędów.

Kod

{|border=1|
|+ Tytuł przykładowej tabeli
! Pierwszy nagłówek
! Drugi nagłówek
! Trzeci nagłówek
|-
| kolumna 1 rząd 1
| kolumna 2 rząd 1
| kolumna 3 rząd 1
|-
| kolumna 1 rząd 2
| kolumna 2 rząd 2
| kolumna 3 rząd 2
|-
| colspan=3 align=center|połączone kolumny rząd 3
|}

Rezultat

Tytuł przykładowej tabeli
Pierwszy nagłówek Drugi nagłówek Trzeci nagłówek
kolumna 1 rząd 1 kolumna 2 rząd 1 kolumna 3 rząd 1
kolumna 1 rząd 2 kolumna 2 rząd 2 kolumna 3 rząd 2
połączone kolumny rząd 3