--=REKLAMA=--

Pomoc

Edycja artykułów/Polecenia formatujące

Z Joomla!WikiPL

Polecenia formatujące, znaki specjalne

Uwaga: nie każda przeglądarka potrafi poprawnie wyświetlać wszystkie znaki specjalne!

Wyróżnienia tekstu

Tekst pochylony
Tekst wzmocniony
Tekst wzmocniony i pochylony
Także w równaniach (wzorach): F = m a.

''Tekst pochylony''<br>
'''Tekst wzmocniony'''<br>
'''''Tekst wzmocniony i pochylony'''''<br>
Także w równaniach (wzorach): '''F''' = '''''m''''' ''a''.
Zmiany czcionki
Ale == ... == jest lepsze do oznaczania rozdziałów.
Zmiana koloru i wielkości fontu
<font size="+2" color=red>Zmiana koloru i wielkości fontu</font>
czcionka o równych szerokościach znaków Font do technicznych pojęć
Font do <tt>technicznych pojęć</tt>
Przekreślenie i podkreślenie Można przekreślać tekst
i podkreślać go. Pożyteczne w edycji.
Można <strike>przekreślać</strike> tekst<br>i <u>podkreślać</u> go.
Umlauty i akcenty: (Zobacz W:Znaki specjalne w Wikipedii) À Á Â Ã Ä Å Æ
Ç È É Ê Ë Ì Í
Î Ï Ñ

Ò Ó Ô Õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü ß
à á â ã ä å æ

ç è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô õ
ö ø ù ú û ü ÿ
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; &AElig;
&Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; &Igrave; &Iacute;
&Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; &Oacute; &Ocirc; &Otilde;
&Ouml; &Oslash; &Ugrave; &Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig;
&agrave; &aacute; &acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig;
&ccedil; &egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; &otilde;
&ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc; &uuml; &yuml;
Znaki przestankowe ¿ ¡ « » § ¶ † ‡ •
&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para; &dagger; &Dagger; &bull;
Znaki towarowe i walut ™ © ® ¢ € ¥ £ ¤
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; &pound; &curren;
Indeks dolny i górny górny: x2
dolny: x2
górny: x<sup>2</sup>
dolny: x<sub>2</sub>
Grecki alfabet α β γ δ ε ζ η
θ ι κ λ μ ν ξ
π ρ σ ς τ υ φ
χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ
Φ Ψ Ω
&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; &eta;
&theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; &xi;
&pi; &rho;  &sigma; &sigmaf; &tau; &upsilon; &phi;
&chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; &Sigma;
&Phi; &Psi; &Omega;
Matematyka (Zobacz W:Znaki specjalne w Wikipedii, W:Wikipedia:Edycja wzorów) ∫ ∑ ∏ √ ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″ ∇
‰ ° ∴ ℵ
ø ∈ ∋ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
&int; &sum; &prod; &radic; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime; &nabla;

&permil; &deg; &there4; &alefsym;
&oslash; &isin; &ni; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
Większy odstęp niż zwykle, bez przejścia do nowej linii x2   ≥   0 is true.
Pożyteczne w równaniach.
x<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0