--=REKLAMA=--

Pomoc

Edycja artykułów/Osadzanie ilustracji

Z Joomla!WikiPL

Minimum

Aby osadzić w artykule ilustrację, wpisz:

  • podwójny nawias kwadratowy na początku i na końcu,
  • nazwę przestrzeni nazw Grafika lub Image i dwukropek
  • nazwę pliku z grafiką.

Na przykład:

 [[Grafika:Przyklad.png]]

Przyklad.png

Więcej parametrów

Dla osadzonej grafiki możemy określić kilka parametrów, umieszczając każdy z nich za znakiem pipe '|':

  • thumb - powoduje wyświetlenie miniatury,
  • XXXpx - ustala rozmiar wyświetlanego obrazka, np. 500px,
  • left, right lub center - określa położenie obrazka względem tekstu
  • border - otacza grafikę ramką
  • Tytuł - dodaje tytuł grafiki

Na przykład:

 [[Grafika:Przyklad.png|thumb|80px|center|Przykładowa [[:Kategoria:Grafika|grafika]] ]]
Przykładowa grafika

Zobacz też: Joomla!WikiPL:Ilustrowanie Joomla!WikiPL

Obrazki

Dokładniejszy opis: patrz: Wstawianie obrazków.
Opis Wikikod Rezultat
proste wstawienie
(z opisem)

[[Grafika:Przyklad.png|Przykład]]

Przykład

Link do opisu obrazka

[[:Grafika:Przyklad.png]]
[[:Grafika:Przyklad.png|Przykład]]

Grafika:Przyklad.png
Przykład

Link wprost do pliku

[[Media:Przyklad.png]]
[[Media:Przyklad.png|Przykład]]

Media:Przyklad.png
Przykład

Miniaturka
(wycentrowana, 100 pikseli
z opisem)

[[Grafika:Przyklad.png|center|thumb|100px|Przykład]]

Przykład


Przypisy