--=REKLAMA=--

Pomoc

Edycja artykułów/Mieszanie list i wcięć

Z Joomla!WikiPL

Mieszanie list i wcięć

Zagnieżdżanie list różnych typów jest podobne do zagnieżdżania list tego samego typu.

Przykład:

# Lista numerowana
#* podpunkt - lista nienumerowana zagnieżdżona 
#* podpunkt - lista nienumerowana zagnieżdżona
#*: wcięcie w liście nienumerowanej
# Kolejny punkt listy numerowanej

Otrzymamy:

  1. Lista numerowana
    • podpunkt - lista nienumerowana zagnieżdżona
    • podpunkt - lista nienumerowana zagnieżdżona
      wcięcie w liście nienumerowanej
  2. Kolejny punkt listy numerowanej