--=REKLAMA=--

Pomoc

Edycja artykułów/Akapity

Z Joomla!WikiPL

Akapity

Aby stworzyć nowy akapit, dodajemy pustą linię (naciskamy dwukrotnie klawisz [ENTER]

Przykład

Gdy w edytorze wpiszemy:

To jest akapit pierwszy.

To jest akapit następny.

Ponadto dany akapit nie musi być pisany
ciurkiem
w jednej linii, bo:

pojedyncze przejście do
nowej linii nic nie robi.

to na stronie otrzymamy:

To jest akapit pierwszy.

To jest akapit następny

Ponadto dany akapit nie musi być pisany ciurkiem w jednej linii, bo

pojedyncze przejście do nowej linii nic nie robi.

Czego nie robimy i unikamy?

  • Do tworzenia akapitów nie wykorzystujemy stosowanego w HTML znacznika <p>.
  • Nie pozostawiamy spacji na początku linii rozpoczynającej akapit; spacja spowoduje, że tekst zostanie potraktowany jak kod programu.