--=REKLAMA=--

Pomoc

Czym Joomla!Wiki nie jest

Z Joomla!WikiPL

Joomla!WikiPL nie jest:

  • zbiorem oficjalnej dokumentacji Joomla!
  • zbiorem materiałów skopiowanych - wszystkie teksty są albo tworzone przez użytkowników, albo tłumaczone albo pozyskane ze źródeł, których licencja pozwala na takie ich wykorzystanie.
  • miejscem na teksty propagandowe - Joomla!WikiPL przestrzega zasady neutralnego punktu widzenia
  • forum dyskusyjnym - forum użytkowników Joomla! jest tutaj
  • miejscem na reklamę bądź nagłaśnianie swoich poglądów
  • kolekcją odnośników (linków) - od tego są katalogi internetowe, Joomla!WikiPL jest nakierowane na treść
  • serwisem komercyjnym - choć podręczniki z Joomla!WikiPL mogą być sprzedawane (patrz: Joomla!WikiPL:Prawa autorskie)
  • możliwością założenia swojej strony - wiki (możliwość taką oferuje Wikicities) czy bloga.