--=REKLAMA=--

Pomoc16

Witryna Konserwacja Odblokowanie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Ekran Witryna → Odblokowanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy administratorom do zdejmowania blokady z zablokowanych wierszy bazy danych.

Nawigacja

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Witryna → Konserwacja → Odblokowanie [Site → Site Maintenance → Global Check-in].

Opis

W Joomla! w tym samym czasie wiele osób może dokonywać zmian w treści czy – w przypadku operatorów uprawnionych do działań na zapleczu - konfiguracji menu, komponentów, modułów, dodatków. Aby uniemożliwić równoczesną pracę dwóch osób nad tym samym artykułem czy innym elementem Joomal!, w bazie danych na te wiersze tabel, na których aktualnie są przeprowadzane jakieś operacje, zakładane są blokady. W tym czasie tylko użytkownik, który edytuje element, ma do niego prawo. Inni użytkownicy nie mogą otworzyć do edycji zablokowanego elementu. Po zakończeniu operacji blokady są zdejmowane automatycznie.

Zdarza się również, że mimo zakończenia operacji wiersze tabel w bazie danych pozostają zablokowane. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy wiersz z treścią artykułu został zablokowany przez użytkownika, który otworzył go do edycji i nigdy nie ukończył sesji, co mogło być spowodowane nagłym zerwaniem połączenia z Internetem. Zablokowanie elementu sygnalizowane jest na stronach zaplecza ikoną kłódki umieszczoną obok nazwy elementu w miejscu pola wyboru (zaznaczania). Ustawienie wskaźnika myszki nad ikoną spowoduje wyświetlenie komunikatu, kto i kiedy zablokował element.

Uprawnieni operatorzy mogą – w razie potrzeby – zdjąć blokadę z jednej lub wielu tabel. W tym celu – w Joomla 1.6 – należy zaznaczyć pola wyboru przy nazwach zablokowanych tabel, a następnie kliknąć w przyborniku ikonę Odblokuj.

Ikona informacja.png
 Informacja

 W Joomla 1.5, podobnie jak w Joomla 1.0, wystarczyło wybrać z menu pozycję Odblokuj wszystkie (albo - w Joomla 1.0 – Odblokowanie globalne), aby zdjąć blokady ze wszystkich zablokowanych wierszy. Jak widać, w Joomla 1.6 ta funkcja została znacznie udoskonalona.

Zdjęcie ekranu

16 witryna konserwacja odblokowanie lista.png

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 witryna konserwacja odblokowanie przybornik.png

  • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
  • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich reklamach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

  • Tabela bazy danych [Database table]: nazwa sprawdzanej tabeli bazy danych.
  • Liczba zablokowanych pozycji [# of Items]: wskazuje, czy i ile pozycji jest aktualnie zablokowanych w poszczególnych tabelach bazy danych.

Nawigacja lokalna - odnośniki do innych stron

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z trzema odnośnikami:

16 witryna konserwacja odblokowanie podmenu.png

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka zablokowanych tabel.

16 witryna konserwacja odblokowanie lista szukaj.png

Wpisz fragment albo całą nazwę tabeli, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie tabele, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Porady

  • Przed wywołaniem strony Odblokowanie upewnij się, że aktualnie nikt nie poprawia materiałów. Wywołanie opcji Odblokowanie powoduje odblokowanie wszystkich pozycji, włącznie z aktualnie redagowanymi.
  • Administratorzy i operatorzy mogą sprawdzić, kto i kiedy zablokował element do edycji. Wystarczy ustawić wskaźnik myszki nad ikoną kłódki. Zostanie wyświetlone okienko informacyjne z nazwą użytkownika, który zablokował pozycję do edycji oraz dokładnym czasem zablokowania.

Tematy pokrewne i inne zasoby

  • Jak sprawdzić, kto z użytkowników jest zalogowany: Użytkownicy