--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Szablony Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 1.6 typu edytor. Służy do edycji głównych plików szablonów oraz powiązanych z nimi plików arkuszy stylów.

Nawigacja

Przejdź na stronę menedżera szablonów, a następnie kliknij w wykazie szablonów nazwę szablonu, którego pliki chcesz edytować.

Opis

Po lewej stronie obszaru roboczego obok miniatury szablonu znajduje się lista głównych plików szablonu, które można dostosowac do swoich potrzeb, a po prawej stronie lista powiązanych z szablonem plików arkuszy stylów.

Zdjęcie ekranu

16 roz szablony szablony zmiany.png

Szczegóły i opcje

Główne pliki szablonu

W tej części wyszczególniono główne pliki szablonu. Kliknij nazwę pliku, aby edytować kod źródłowy szablonu.

  • Edytuj index.php [Edit main page template]: The primary file used for the template's layout.
  • Edytuj szablon strony błędu [Edit error page template]: The template layout for the site's error pages.
  • Edytuj szablon wydruku [Edit print view template]: The template layout for the site's print view function.

Arkusze stylów

W tej części wyszczególnione są wszystkie edytowalne pliki arkuszy stylów. Kliknij nazwę arkusza stylów, aby edytować jego kod źródłowy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 roz szablony szablony zmiany przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:


  • Zamknij [Close]: zamyka ekran edytora i przenosi z powrotem na stronę przeglądu bez zapisywania efektów pracy od momentu poprzedniej operacji zapisywania.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

  • Przed modyfikacjami plików szablonu - index.php i arkuszy stylów, sporządź ich kopie zapasowe. Pliki te można edytować również w edytorze zewnętrznym - HTML lub CSS.

Tematy pokrewne