--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Szablony

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! 1.6 typu menedżer. Służy do zarządzania szablonami witryny i zaplecza Joomla.

Nawigacja

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Rozszerzenia → Szablony [Extensions › Template Manager], a następnie kliknij w menu lokalnym odnośnik Szablony [Templates].

Opis

W obszarze roboczym strony znajduje się lista zainstalowanych szablonów witryny i zaplecza. W wykazie znajduje się zestaw podstawowych informacji o szablonie (nazwa, wersja, autor, data wydania). Nazwa szablonu w wykazie jest odnośnikiem do strony szczegółów, na której znajdują się łącza do edytora plików szablonu.

Zdjęcie ekranu

16 roz szablony szablony lista.png

Nawigacja lokalna - odnośniki do innych stron

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

16 roz szablony szablony lista podmenu.png

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich stylach szablonów. Dostępne są tutaj następujące kolumny:


  • Szablon [Template]: nazwa szablonu, z którego pochodzi styl. Template. The name of the template.
  • Klient [Location]: wskazuje na przeznaczenie stylu szablonu. Witryna oznacza, że styl przeznaczony jest dla stron części frontowej, Zaplecze oznacza, że styl przeznaczony jest dla stron części administracyjnej. Location. Whether the style is a public front-end or an administrator back-end style. 'Site' means it is a public front-end style. 'Administrator' means it is an administrator back-end style.
  • Wersja [Version]: oznaczenie wydania komponentu, modułu, dodatku, szablonu, pakietu językowego - zależnie od miejsca, w którym umieszczona jest informacja. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_komponentu.xml. Version. The version number of the item.
  • Data [Date]: zależne od miejsca może wskazywać na datę utworzenia artykułu albo np. pakietu językowego, komponentu, modułu, szablonu. Także data wysłania wiadomości. W przypadku daty utworzenia artykułu - artykułu dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu. Date. The date the item was created by the developer.
  • Autor [Author]: program wstawi tu domyślnie nazwę operatora dodającego nowy artykuł. Możesz jednak kliknąć przycisk Wybierz autora i wskazać dowolną osobę z listy zarejestrowanych użytkowników. Author. The developer of the template.
  • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtry

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę artykułów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka stylów szablonów według nazw. Wpisz fragment albo całą nazwę stylu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie style, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

16 roz szablony style lista szukaj.png

Filtrowanie

Po prawej stronie widoczny jest filtr typu klienta, umożliwiający wyselekcjonowanie szablonów witryny bądź zaplecza.

Plik:16 roz szablony szablony filtry.png


  • Wybierz klienta [Select Location]: umożliwia ograniczenie listy pozycji (np. stylów szablonów) do używanych na stronach witryny bądź zaplecza.

Możliwe są kombinacje filtru i wyszukiwarki. Korzystając z wyszukiwarki i filtrów można wybrać tylko szablony witryny, zawierające w nazwie znaki „eez”.

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

500px

Ogranicznik liczby pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.


Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 roz szablony style lista przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:


  • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.


Opcje

Przeczytaj Szablony Style.


Tematy pokrewne