--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Własny HTML

Z Joomla!WikiPL

Własny HTML

Moduł wyświetla własną treść kodowaną w HTML lub zwykły tekst. W standardowej instalacji Joomla! przykładem zastosowania jest moduł Witaj u Joomla wyświetlany na stronie startowej zaplecza: (Witryna → Panel kontrolny), przedstawiony na ilustracji poniżej:

Moduł Własny kod HTML - przykład modułu

Moduł Własny kod HTML [Custom HTML] jest modułem typu: mod_custom. Jest to taki sam moduł, jak moduł witryny Własny HTML opisany na stronie Własny HTML.

Moduł Własny kod HTML ma jeden parametr - Przyrostek klasy CSS modułu.

  • Przyrostek klasy CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.