--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Przybornik

Z Joomla!WikiPL

Przybornik

Wyświetla pasek narzędziowy na stronach zaplecza. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Przybornik - przykład modułu

Moduł Przybornik [Toolbar] jest modułem typu: mod_toolbar.

Parametry modułu

Moduł Przybornik ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.. Tylko ustawienie Nigdy jest prawidłowe.