--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Popularne

Z Joomla!WikiPL

Popularne

Wyświetla listę najczęściej przeglądanych artykułów. Moduł jest widoczny w kartotece modułów na stronie startowej zaplecza (Witryna → Panel kontrolny) po odsłonięciu karty Popularne. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Popularne - przykład modułu

Moduł Popularne [Popular Articles] jest modułem typu: mod_popular.

Parametry modułu

Moduł Popularne ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.