--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Połączonych

Z Joomla!WikiPL

Połączonych

Wyświetla ilość użytkowników zalogowanych ogółem w panelu administracyjnym i na witrynie. Przykład modułu i przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Połączonych - przykład modułu

Moduł Połączonych jest modułem typu: mod_online.

Parametry modułu

Moduł Odwiedziny [Online Users] ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.