--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Pasek stanu

Z Joomla!WikiPL

Pasek stanu

Moduł wyświetla pasek stanu aktualnie zalogowanego użytkownika. W pasku umieszczone są przyciski Podgląd' i Wyloguj oraz moduł Masz wiadomość informujący o nieprzeczytanych wiadomościach w skrytce pocztowej. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł Pasek stanu - przykład modułu

Moduł Pasek stanu [User Status] jest modułem typu: mod_status.

Parametry modułu

Moduł Pasek stanu ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.