--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Nowe artykuły

Z Joomla!WikiPL

Nowe artykuły

Wyświetla listę 10 ostatnio dodanych artykułów, datę ich utworzenia i nazwę autora. Moduł jest widoczny w kartotece modułów na stronie startowej zaplecza (Witryna → Panel kontrolny) po odsłonięciu karty Nowe. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Nowe artykuły - przykład modułu

Jest to taki sam moduł, jak moduł witryny Nowości opisany na stronie Moduły witryny.

Moduł Nowe artykuły [Latest News] jest modułem typu: mod_latest.

Parametry modułu

Moduł Nowe artykuły ma trzy parametry:

Moduł Nowe artykuły - parametry podstawowe

  • Kolejność [Order]: decyduje o kolejności pozycji w module na podstawie daty utworzenia i daty modyfikacji. Zaznacz jedną z opcji: Ostatnio dodane najpierw albo Ostatnio modyfikowane najpierw.
  • Autorzy [Authors]: filtr ograniczający grono autorów, których artykuły zostaną umieszczone w module. Działa jedynie w przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany na witrynie. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji:
    • Dowolny [Anyone]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów bez względu na to, kto jest ich autorem.
    • Dodane/zmieniane przez użytkownika [Added or modified by Me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych przez zalogowanego użytkownika.
    • Dodane/zmieniane przez innych autorów [Not added or modified by me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych przez innych użytkowników.
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.