--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Menu zaplecza

Z Joomla!WikiPL

Menu zaplecza

Wyświetla główne menu nawigacyjne zaplecza. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Menu zaplecza - przykład modułu

Moduł Menu zaplecza [Admin Menu] jest modułem typu: mod_menu.

Parametry modułu

Dla modułu nie określamy żadnych parametrów podstawowych.

Parametry rozszerzone

Moduł Menu zaplecza ma jeden parametr - Pamięć podręczna.

  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.