--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Ikony skrótów

Z Joomla!WikiPL

Ikony skrótu

Na stronie startowej zaplecza (Witryna → Panel kontrolny) wyświetla ikony skrótów do głównych opcji. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Ikony skrótów - przykład modułu

Moduł Ikony skrótów [Quick Icons] to moduł typu: mod_quickicon.

Parametry modułu

Moduł Ikony skrótów ma jeden parametr - Pamięć podręczna.

  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.Rozszerzenia