--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Doniesienia

Z Joomla!WikiPL

Doniesienia

Wyświetla nagłówki wiadomości ze wskazanego w adresie kanału informacyjnego (innej witryny). Ten moduł standardowo nie jest używany na zapleczu Joomla! Jest to taki sam moduł, jak moduł witryny Kanał RSS opisany na stronie Doniesienia.

Moduł Doniesienia [Feed Display] jest modułem typu: mod_feed.

Parametry modułu

Moduł Kanał RSS zaplecza ma podobny zestaw parametrów, jak moduł witryny:

Parametry modułu

Plik:Moduł Kanał RSS - parametry podstawowe

 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
 • Adres kanału [Feed URL]: adres internetowy kanału informacyjnego RSS - przejdź do witryny, z której chcesz pobierać udostępniane informacje, skopiuj odnośnik znajdujący się pod obrazkiem RSS i wklej go do tego pola.
 • Tytuł [Feed Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Opis kanału [Feed Description]: decyduje o wyświetlaniu tekstu opisu witryny udostępniającej RSS. Treść opisu ustalana jest przez witrynę udostępniającą wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj..
 • Grafika [Image]: obraz ilustrujący stronę (sekcję, kategorię), kontakt, itp. Wybierz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Grafika [Image]: obraz ilustrujący stronę, sekcję, kategorię, kontakt, itp. Wybierz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Ilość wiadomości [Items]: ilość wyświetlanych pozycji. Wpisz, ile wiadomości chcesz pokazać z pobranych kanałem RSS. Jeśli ta liczba będzie większa, niż ilość wiadomości pobranych przez czytnik RSS, pokazanych zostanie tylko tyle pozycji, ile zostało pobranych z kanału RSS.
 • Skróty [Item Description]: decyduje, czy wyświetlać w module pierwsze słowa - skrót, opis każdej wiadomości (ilość słów określasz poniżej).
 • Ilość słów [Word Count]: maksymalna ilość słów wyświetlanych w skrócie wiadomości (opisie). Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.