--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Gościmy

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z Pomoc16:Rozszerzenia Moduły użytkowników Gościmy)

Gościmy

Wyświetla ilość anonimowych gości i zalogowanych użytkowników połączonych aktualnie z witryną. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

16 mod goscimy przyklad.png

Powiązania

Moduł Gościmy nie jest połączony z żadnym innym komponentem (jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Opcje podstawowe

16 mod goscimy opcje podstawowe.png

 • Wyświetlaj [Display]: ustala zakres informacji wyświetlanych w module:
  • Ilość gości|zalogowanych [# of Guests / Members]: ogólna ilość odwiedzających, a w tym zarejestrowanych użytkowników.
  • Nazwa użytkownika [Member Names]: wyświetla listę zalogowanych użytkowników. Nie podaje ilości połączonych z witryną gości. Na liście wykorzystane są unikalne nazwy użytkowników (loginy).
  • Obie informacje [Both]: wyświetla aktualną ilość połączonych oraz listę zalogowanych użytkowników. Na liście wykorzystane są unikalne nazwy użytkowników (loginy).
 • Łącze [Link]: umożliwia połączenie z profilem użytkownika. O zakresie informacji udostępnianych w swoim profilu decyduje użytkownik. Zaznacz jedną z opcji: Nie lub Tak.

Porcje16:EkranyP Opcje pozycji16 Informacje

Opcje rozszerzone

16 mod goscimy opcje rozszerzone.png


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Gościmy na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Gościmy, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Gościmy i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  16 mod goscimy szczegoly.png
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • Ustal, jak informację wyświetlać w module: Tylko liczbę gości i użytkowników, tylko nazwy zalogowanych użytkowników lub obie informacje
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, pozostałe parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.
Porada Porada
W przykładowych danych w Joomla 1.5 moduł jest przypisany do pozycji right i wyświetla tylko liczbę aktualnie odwiedzających witrynę.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_whosonline. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /mod_articles_archive i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_whosonline/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).