--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły prezentacyjne Reklamy

Z Joomla!WikiPL

Reklama

Moduł wyświetla wybrane ogłoszenia i reklamy graficzne lub tekstowe z puli opublikowanych w komponencie Reklamy. Przykład modułu przedstawiają ilustracje poniżej.

17 mod reklamy przyklad.png

Powiązania

Moduł jest oknem prezentacyjnym komponentu Reklamy. Reklam i ogłoszeń gromadzonych i konfigurowanych po części za pomocą komponentu Reklama nie można prezentować w witrynie inaczej niż za pomocą modułu Reklamy.

Opcje podstawowe

16 mod reklama opcje podstawowe.png


 • Otwórz [Target ]: określa, gdzie zostanie otwarta strona, na którą kieruje reklama:
  • W głównym oknie przeglądarki [Parent Window with Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w aktualnym oknie przeglądarki, z narzędziami nawigacyjnymi przeglądarki.
  • W nowym oknie z paskiem nawigacyjnym [New Window with Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacyjnego [New Window without Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania.
 • Ilość reklam [Count]: ustal, ile reklam wyświetlać równocześnie w module.
 • Klient [Banner Client ]: określa, czyje reklamy będą wyświetlane w module. Wybierz nazwę klienta z listy rozwijanej. Konta klientów tworzymy na stronie Reklama - Klienci
W Joomla 1.0 wpisujemy ID klienta, jeśli więcej niż jedno ID, należy je oddzielić przecinkami. Identyfikator klienta zamawiającego wyświetlanie reklam można odczytać z wykazu wyświetlanego w oknie menedżera klientów Komponenty → Banery → Klienci.
 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
Kategorie reklam tworzymy na stronie Reklama: Kategorie.
 • Według etykietek [Search By Tags]: umożliwia wyświetlanie reklam kontekstowych - zbliżonych treścią do treści publikowanych artykułów. Zaznacz Tak, aby wyświetlać reklamy oznaczone takimi samymi słowami kluczowymi jak aktualnie prezentowany artykuł.
 • Losować [Randomise]: decyduje o kolejności wyświetlania reklam. Zaznacz jedną z opcji:
  • Uprzywilejowane i kolejność [Sticky, Ordering]: najpierw będą wyświetlane reklamy oznaczone jako uprzywilejowane, a następnie zgodnie z kolejnością ustaloną w komponencie Reklamy
  • Uprzywilejowane i losowo [Sticky, Randomise]: najpierw będą wyświetlane reklamy oznaczone jako uprzywilejowane, a pozostałe w kolejności przypadkowej.
 • Treść nagłówka [Header Text]: tekst wyświetlany przed treścią reklamy. Wpisz np. Reklama
 • Treść stopki [Footer Text]: tekst wyświetlany pod treścią reklamy. Wpisz np. Za treść ogłoszeń odpowiada ogłoszeniodawca

Opcje rozszerzone

16 mod reklamy opcje rozszerzone.png


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_banners. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /modules/mod_banners i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_banners/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).