--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Zakładki

Z Joomla!WikiPL

Zakładki

Moduł wyświetla adresy internetowe z kategorii zdefiniowanej w komponencie umożliwiającym zarządzanie adresami internetowymi. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

17 mod zakladki przykl.png

Powiązania

Moduł Zakładki korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentu Zakładki, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za jego pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Opcje podstawowe

16 mod zakladki opcje podstawowe.png


 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Liczba zakładek [Count]: decyduje, ile zakładek zostanie wyświetlonych w module. Standardowo 5.
 • Uporządkuj według [Order by]: określ kryterium, według którego chcesz uporządkować prezentowane migawki. Opcje: wg daty utworzenia, wg daty opublikowania, losowo i kolejności, w jakiej artykuły są uporządkowane w wykazie artykułów na zapleczu.
 • Kierunek [Direction]: decyduje o kierunku sortowania. Wybierz jedna z opcji: Rosnąco lub Malejąco.
 • Okno docelowe [Target Window]: okno docelowe przeglądarki po kliknięciu odnośnika
 • Indeksowanie [Follow/No Follow]: instrukcja dla robotów wyszukiwarek nakazująca im (follow) indeksowanie stron wskazywanych przez odsyłacze bądź zakazująca (nofollow).
 • Pokaż opisy [Description]: decyduje o wyświetlaniu opisów zakładek. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż odsłony [Show Hits in List]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z ilością wyświetleń.
 • Licznik kliknięć [Count Clicks]: decyduje o zliczaniu i wyświetlaniu liczby kliknięć. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji: Globalnie, Tak lub Nie.

Opcje rozszerzone

16 mod zakladki opcje rozszerzone.png


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_weblinks. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /modules/mod_weblinks i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_weblinks/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).