--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Własny HTML

Z Joomla!WikiPL

Własny kod HTML

Moduł Własny HTML umożliwia stworzenie za pomocą edytora wizualnego własnego modułu z dowolną treścią oznaczoną kodem HTML. Moduł zbudowany z kodu HTML może być potrzebny w wielu sytuacjach, np. gdy chcesz umieścić na stronie mapowany obraz albo chcesz skopiować kod z PayPal, Amazon czy innej witryny.

Powiązania

Moduł Własny HTML nie jest połączony z żadnym innym komponentem (jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Własny kod

Kiedy tworzysz lub edytujesz własny moduł HTML, w oknie edytora modułu masz do dyspozycji swój domyślny edytor tekstu.

Ważna informacja: Edytor TinyMCE nie pozwala na stosowanie pewnych znaczników. Aby możliwe było ich umieszczenie w module, możesz chwilowo przełączyć w ustawieniach swojego konta parametr Edytor użytkownika na Edytor zwykły (No editor), zredagować moduł, a potem ponownie włączyć edytor wizualny. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie rozszerzenia, które umożliwia umieszczanie kodu HTML (i ewentualnie innego) w modułach.

Przykład tworzenia własnego modułu z HTML przedstawia ilustracja poniżej. Zwróć uwagę, że w ustawieniach konta użytkownika włączono opcję Zwykły edytor:

Plik:16 mod wlasny html przyklad.png

Opcje podstawowe

16 mod wlasny html opcje podstawowe.png

Opcje rozszerzone

16 mod wlasny html opcje rozszerzone.png

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
  • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_custom. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /modules/mod_custom i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_custom/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).