--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Statystyka

Z Joomla!WikiPL

Statystyka

Wyświetla informacje statystyczne: o serwerze, PHP, MySQL, ilości artykułów, ilości adresów w katalogu stron. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

17 mod statystyka przykl.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_stats. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Statystyka i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_stats. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Statystyka korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Opcje podstawowe

16 mod statystyka opcje podstawowe.png


  • Informacje o serwerze [Server Info]: decyduje, czy w module zostaną wyświetlone podstawowe dane serwera: system operacyjnym, wersja PHP, wersja MySQL. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
  • Informacje o witrynie [Site Info]: decyduje, czy w module zostaną wyświetlone podstawowe dane o witrynie: ilość artykułów, adresów internetowych, zarejestrowanych użytkowników. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
  • Licznik odslon [Hit Counter]: decyduje, czy w module zostaną wyświetlony licznik odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
  • Licz odsłony od [Increase Counter]: umożliwia zmianę stanu odwiedzin. Wpisz liczbę, do której będą dodawane kolejne odsłony (domyślnie 0).


Opcje rozszerzone

16 mod statystyka opcje rozszerzone.png


  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
  • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.