--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Nowości

Z Joomla!WikiPL

Nowości

Wyświetla listę łączy do artykułów ostatnio dodanych i modyfikowanych. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

16 modul artykuly nowosci przyklad.png

Powiązania

Moduł Nowości korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentów Artykuły oraz Kategorie, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Opcje podstawowe

16 mod artykuly nowosci opcje podstawowe.png


 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Liczba artykułów [# of Articles]: określa ilość artykułów (odnośników, migawek) wyświetlanych w module. Wpisz liczbę całkowitą.. Ustawienie domyślne: 5.
 • Kolejność [Order]: decyduje o kolejności pozycji w module na podstawie daty utworzenia i daty modyfikacji. Zaznacz jedną z opcji: Ostatnio dodane najpierw albo Ostatnio modyfikowane najpierw.
 • Autorzy [Authors]: filtr ograniczający grono autorów, których artykuły zostaną umieszczone w module. Działa jedynie w przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany na witrynie. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji:
  • Dowolny [Anyone]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów bez względu na to, kto jest ich autorem.
  • Dodane/zmieniane przez użytkownika [Added or modified by Me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych przez zalogowanego użytkownika.
  • Dodane/zmieniane przez innych autorów [Not added or modified by me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych przez innych użytkowników.
 • Artykuły wyróżnione [Featured Articles]: decyduje, czy wyświetlać łącza do artykułów oznaczonych jako wyróżnione (polecane, promowane) umieszczonych w zestawie Pozycja menu Artykuły wyróżnione.

Opcje rozszerzone

16 mod artykuly nowosci opcje rozszerzone.png


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_articles_latest. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /modules/mod_articles_latest i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_articles_latest/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).