--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Nowi użytkownicy

Z Joomla!WikiPL

Nowi użytkownicy

Moduł wyświetla ostatnio zarejestrowanych użytkowników. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
17 mod nowi uzytkownicy przyklad.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_weblinks. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Nowi użytkownicy' i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_weblinks. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Nowi użytkownicy korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentu Użytkownicy, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za jego pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Opcje podstawowe

16 mod nowi uzytkownicy opcje podstawowe.png


  • Liczba użytkowników [Number of Users]: decyduje o liczbie użytkowników wyświetlanych w module. Standardowo 5.
  • Łącze do użytkownika [Link to User]: umożliwia połączenie z profilem użytkownika. O zakresie informacji udostępnianych w swoim profilu decyduje użytkownik. Zaznacz jedną z opcji: Nie (domyślnie) lub Tak.

Porcje16:EkranyP Opcje pozycji16 Informacja o użytkowniku

Opcje rozszerzone

16 mod nowi uzytkownicy opcje rozszerzone.png


  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
  • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.