--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Migawki

Z Joomla!WikiPL

Migawki

Przy każdym odświeżeniu strony wyświetla jeden lub więcej artykułów albo wstępów artykułów z wybranych kategorii. Jeśli ustawisz więcej artykułów, wybierz pionowy lub poziomy styl wyświetlania. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

16 artykuly migawki przyklad.png

Powiązania

Moduł Migawki korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Opcje podstawowe

16 mod artykuly migawki opcje podstawowe.png


 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Pokaż grafiki [Show Images]: decyduje, czy będą wyświetlane grafiki umieszczone w artykule. Wyświetlanie obrazków wymaga odpowiedniego rozmiaru obszaru przeznaczonego na wyświetlanie migawek. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż tytuły artykułów [Show Article title]: decyduje o wyświetlaniu tytułów migawek.
 • Tytuły łączami [Title Linkable]: decyduje, czy tytuły będą łączami do stron prezentujących całe artykuły.
 • Poziom nagłówka [Header Level]: określ poziom nagłówka HTML, jakim chcesz oznaczać tytuły artykułów.
 • Łącze Więcej… [Read more… link]: decyduje, czy poniżej migawek będą wyświetlane odnośniki Więcej… prowadzące do pełnego tekstu artykułu w przypadku artykułów podzielonych na część wstępną i część główną. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż ostatni separator [Show last separator]: decyduje, czy po ostatnim artykule będzie wyświetlany separator - dotyczy sytuacji, gdy w module wyświetlamy kilka migawek. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tytuły artykułów [Article Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułów migawek. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję Tytuły łączami, zaznacz Pokaż.
 • Liczba artykułów [# of Articles]: określa ilość artykułów (odnośników, migawek) wyświetlanych w module. Wpisz liczbę całkowitą.
 • Uporządkuj według [Order by]: określ kryterium, według którego chcesz uporządkować prezentowane migawki. Opcje: wg daty utworzenia, wg daty opublikowania, losowo i kolejności, w jakiej artykuły są uporządkowane w wykazie artykułów na zapleczu.

Opcje rozszerzone

16 mod artykuly migawki opcje rozszerzone.png


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
Z modułem Migawki dostarczony jest układ domyślny i dwa układy alternatywne:
 • domyślny: wyświetla - jedną losowo wybraną migawkę, inną przy każdym odświeżeniu strony; ustawienie domyślne;
 • Poziomo [Horizontal]: wyświetla kilka migawek w kolumnach - ilość określasz w jednej z kolejnych opcji poniżej.
 • Pionowo [Vertical]: wyświetla kilka migawek w wierszach, jedna pod drugą - ilość określasz w jednej z kolejnych opcji poniżej.
Styl pionowy lepiej nadaje się do zastosowania w bocznych wąskich modułach, styl poziomy w modułach umieszczonych w centralnej szerokiej kolumnie. Uwaga: Zdefiniuj staranne obszar i rozmiar dla tego modułu, aby otrzymać pełny i czytelny tekst. Pamiętaj również, aby Migawki były zwięzłe.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_articles_news. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /mod_articles_news i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_articles_news/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).