--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Menu

Z Joomla!WikiPL

Menu witryny

Moduł Menu witryny umożliwia wyświetlanie dowolnych menu - głównego, lokalnego, użytkownika, górnego, dolnego, ogólnodostępnego, dostępnego tylko dla uprawionych. Każda witryna Joomla! ma przynajmniej jedno menu tworzone na stronie Projektant menu.

Opcje podstawowe

16 mod menu opcje podstawowe.png


 • Wybierz menu [Select Menu]: decyduje, które z menu zostanie wyświetlone w module. Nazwa ustalana jest na stronie Projektant menu. Wybierz menu, które chcesz obsłużyć.
 • Rozpocznij od poziomu [Start Level]: opcjonalne. Określa główny poziom menu. Domyślnie najwyższy – 1.
 • Najniższy poziom [End Level]: opcjonalne - poziom, poniżej którego nie będą wyświetlane podrzędne pozycje menu. Domyślnie 0 - powoduje wyświetlanie wszystkich podrzędnych pozycji.
 • Pokaż pozycje podmenu [Show Sub-menu Items]: w przypadku menu wielopoziomowe-go decyduje o sposobie wyświetlania. Jeśli zostanie ustawiona opcja Tak, będą wyświetlane zarówno pozycje nadrzędne, jak i podporządkowane. W przypadku menu wielopoziomowego raczej niezalecane. Jeśli zostanie ustawiona opcja Nie, podrzędne pozycje menu będą wyświetlane wówczas, gdy użytkownik wybierze menu nadrzędne.
Poziom główny (startowy) i najniższ

Poziomy startowy i najniższy można wykorzystać do pokazania różnych części jednego menu w różnych lokalizacjach (miejscach). Na przykład możesz mieć jedno menu z trzema poziomami, jak poniżej:

Pozycja menu 1
Pozycja menu 2
Pozycja menu 2.1
Pozycja menu 2.1.1
Pozycja menu 2.1.2
Pozycja menu 2.2
Pozycja menu 3

Stosując opcje poziom początkowy i poziom najniższy, możesz pokazać to jedno menu jako trzy różne mniejsze menu na Twoich stronach. Aby to osiągnąć:

 1. Stwórz "główne" menu, ustalając w nim 0 jako poziom początkowy, a 1 jako poziom początkowy. Wyświetlaj ten moduł na wszystkich stronach (przypisz do wszystkich stron/pozycji menu).
 2. Stwórz "środkowy" moduł menu, ustalając w nim 1 jako poziom początkowy, a 2 jako poziom początkowy. Wyświetlaj je tylko na stronach przypisanych do pozycji menu 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, i 2.2.
 3. Stwórz "trzeci" moduł menu, , ustalając w nim 2 jako poziom początkowy, a 3 jako poziom początkowy, czyli tak, aby wyświetlane były jedynie pozycje 2.1.1 i 2.1.2. Wyświetlaj je tylko na innych pozostałych stronach (innych, niż w przypadku poprzednich modułów) - na stronach przypisanych do pozycji 2.1, 2.1.1 i 2.1.2.

W efekcie możesz zbudować jedno wielopoziomowe menu, ale rozbite na kilka odrębnych modułów. To rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę - w module Ścieżka powrotu będzie odzwierciedlana faktyczna hierarchia stron witryny.


Opcje rozszerzone

16 mod menu opcje rozszerzone.png


 • Znacznik ID menu [Menu Tag ID]: wpisz ID menu, które chcesz przypisać do głównych elementów listy w menu objętym znacznikiem ul (opcjonalne).
 • Przyrostek klas CSS menu [Menu Class Suffix]: umożliwia nadanie menu i wyglądu odróżniającego je od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania menu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Dodatkowe okno [Target Position]: właściwości dodatkowego okna przeglądarki, w którym zostanie otwarta strona, jeśli nie będzie to główne okno przeglądarki (np. top=50,left=50,width=200,height=300).
 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_mainmenu. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /mod_languages i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_login/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).