--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Kategorie artykułów

Z Joomla!WikiPL

Moduł Kategorie artykułów

Wyświetla listę odnośników do sekcji artykułów, łączących ze stronami typu przegląd artykułów w kategorii. Kategorie artykułów tworzymy i konfigurujemy na stronie Artykuły Kategorie Kategorie. Jeśli opcja Pokaż wszystkim łącza jest włączona, lista zostanie ograniczona tylko do tych, do których użytkownik ma prawa dostępu. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

16 mod artykuly kategorie przyklad.png

Powiązania

Moduł Kategorie artykułów korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentów Artykuły oraz Kategorie, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda.

Opcje podstawowe

16 mod artykuly kategorie opcje podstawowe.png


  • Kategoria nadrzędna [Parent Category]: umożliwia określenie zakresu kategorii (podkategorii), które będą zaprezentowane w module.
  • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu kategorii artykułów. Jeśli zaznaczysz Pokaż, opis będzie wyświetlany poniżej tytułu strony przed pierwszym artykułem. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
  • Pokaż podkategorie [Show Subcategories]: decyduje o wyświetlaniu podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
  • Podkategorii pierwszego poziomu [# First Subcategories]: decyduje, ile podkategorii pierwszego poziomu będzie wyświetlane. Domyślnie - wszystkie.
  • Maksymalny poziom zagnieżdżenia [Maximum Level Depth]: określa maksymalny poziom zagnieżdżenia każdej podkategorii. Domyślnie - wszystkie.

Opcje rozszerzone

16 mod artykuly kategorie opcje rozszerzone.png


  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Poziom nagłówka [Heading style]: określ poziom nagłówka HTML, jakim chcesz oznaczać kategorie artykułów.
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
  • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_articles_category. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /mod_articles_archive i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_articles_category/tmpl pliki default.php, zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).